Måndag 25 Okt
Stockholm

Smartare antibiotikabruk på sjukhus

Svenska sjukhus har blivit vassare i kampen mot superbakterier.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Svenska sjukhus har blivit vassare i kampen mot motståndskraftiga superbakterier. Användningen av riktade läkemedel ökar, på bekostnad av de brett verkande.

– Det här är inte en tillfällighet utan vi ser samma trend i Apotekets statistik, säger Mats Erntell, smittskyddsläkare i Halland.

Han är en av personerna bakom en rapport som presenteras av strategigruppen Strama. Den utfördes i november i fjol bland 68 sjukhus och totalt cirka 16 000 patienter - ungefär tre fjärdedelar av alla som var inlagda på sjukhus.

Sammantaget visar den att sjukhusen blir allt bättre på att använda bakteriedödande antibiotika på ett rationellt sätt, ett sätt som inte lika kraftigt driver på utvecklingen mot allt fler tåliga, resistenta, bakterier.

Patienter med lunginflammation, till exempel, ska som regel behandlas med penicillin, relativt smalt verkande antibiotika, enligt de nationella rekommendationerna. I stället har många läkare satt in brett verkande antibiotika, som cefalosporiner. Enligt Stramas mätning gick den användningen ned från 37 procent till 28 procent mellan 2006 och 2008, medan smalverkande antibiotika ökade sin andel från 15 till 27 procent.

– Ett mycket glädjande resultat, säger professor Otto Cars, ordförande i Strama, och tillägger att det gäller att se till att utvecklingen fortsätter.

För de antibiotikaresistenta bakterierna fortsätter att vara ett växande problem på svenska sjukhus. Tuffa tarmbakterier av typen VRE och ESBL kan liksom sjukhussjukebakterier av typen MRSA orsaka mycket svårbehandlade, potentiellt dödliga, infektioner. Det återstår att se om en smartare antibiotikaanvändning kan hjälpa till att vända trenden.

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela