Onsdag 27 Okt
Stockholm

Åklagarbevis i terrormål ifrågasatt

Dokument som kan vara resultat av tortyr läggs fram som bevis i Malmö tingsrätt.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Dokument som kan vara resultatet av tortyr läggs fram som bevis i Malmö tingsrätt, hävdar försvarsadvokaten i det Hamaskopplade terrormålet som pågår där.

Advokaten är starkt kritisk mot vice chefsåklagare Agnetha Hilding Qvarnströms hänvisningar till innehållet i israeliska domar, som rör förhållanden på ockuperade områden.

– Jag vill säga att den delen av bevisningen som kommer från ockuperade palestinska områden kan vi inte alls lita på, säger advokat Laue Traberg Smidt.

Andra dokument som åklagaren stödjer sig på har israelisk militär kommit över genom olagliga husrannsakningar, hävdar advokaten vidare.

Hans klient, en 44-årig Malmöbo, är åtalad för att ha skickat pengar till humanitära organisationer på Västbanken och i Gaza, som enligt åklagaren sorterar under den terrorstämplade islamiströrelsen Hamas.

I svensk domstol tillämpas fri bevisvärdering, framhåller åklagaren. Utan att vilja kommentera sannolikheten för att hon hänvisar till domar som kan vara frukten av tortyr, framhåller hon att även bevis som kommit fram genom mindre lämpliga metoder kan ha betydelse för helheten.

– Det är naturligt att använda israeliska dokument. Det är dem vi är hänvisade till, för det är där det sker. Sedan är det upp till domstolen att värdera bevisningen, säger Agnetha Hilding Qvarnström till TT.

Hon har i första hand åtalat Malmöbon för grovt brott mot den så kallade finansieringslagen, vilket kan ge upp till sex års fängelse. Men ännu återstår minst tre rättegångsdagar och hon har inte tänkt färdigt kring vilket straff hon ska yrka på.

Advokat Laue Traberg Smidt tycker att åklagaren under sin mer än två dagar långa sakframställning inte lyckats visa på direkta kopplingar mellan Hamas och de organisationer som Malmöbon skickat pengar till.

– Bara en enda styrelseledamot en gång haft sympati för Hamas så säger hon att hela organisationen är en Hamasorganisation, säger Laue Traberg Smidt.

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela