Lördag 22 Jan
Stockholm

Nu kan tvångssterilisering vid könsbyte snart stoppas

1 av 2
2 av 2

Socialstyrelsen hoppas kunna stoppa tvångssteriliseringarna.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer
Transsexualitet

Transsexualism är ett tillstånd då en person har en permanent upplevelse av att tillhöra det kön som är motsatt ens biologiska. Den transsexuella uppfattar sin fysiska kropp som felkönad, och önskar vanligen förändra den så den bättre passar det upplevda könet, med medicinsk och kirurgisk behandling.

Källa: Wikipedia.

Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm anser att dagens regelverk, som tvingar transsexuella personer att sterilisera sig om de väljer att genomgå ett könsbyte, är absurda.

Därför lägger Socialstyrelsen nu själva fram ett lagförslag.

Den tidigare Könstillhörighetsutredningen hamnade på socialdepartementet, som styrs av Kristdemokraterna, och fick inget genomslag.

- Det hände ju ingenting efter den förra utredningen. Den lades i en byrålåda. Så vi bestämde oss för att reda ut det här, säger Lars-Erik Holm till Riksdag & Departement.

Transsexuella könsbytare är den enda gruppen i Sverige där lagen kräver tvångssterilisering.

Men Socialstyrelsens förslag är långtgående åt andra hållet. Enligt Riksdag & Departement föreslås bland annat att:

"- Kravet på sterilisering vid könsbyte tas bort och det ska vara tillåtet att frysa ned könsceller på samma villkor som för andra medborgare. Inget krav på att ta bort könskörtlar.

- Även utländska medborgare ska kunna byta kön, bosättningsbegreppet ska gälla.

- Kravet på att vara ogift tas bort. Något samtyckeskrav från partnern vid byte av könstillhörighet bör inte införas.

- Myndigheterna måste samverka och se till att registrering av personnummer, ändring av identitet i examensbevis, slutbetyg och liknande fungerar.

- En utredning om personer under 18 år ska kunna få sin juridiska könstillhörighet ändrad och förutsättningarna för att få så kallade stopphormoner bör utredas skyndsamt."

Socialminister Göran Hägglund har tidigare sagt sig kunna tänka sig vissa ändringar men att han inte vill föregå remissinstansernas svar.

Kommentera
Kopiera länk
Dela