Onsdag 4 Aug
Stockholm

Allt fler aborterar foster med Downs syndrom

Fler foster har skador nu än tidigare. Fler personer väljer att abortera foster som uppvisar tendenser på Downs syndrom.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Antalet barn som föds med Downs syndrom varje år har i princip varit detsamma i 30 år. Detta trots att medelåldern för barnafödande har ökat kraftigt - något som leder till att risken för att barnet får Downs syndrom ökar.

Och orsaken ser ut att vara att allt fler väljer att abortera foster med kromosomavvikelser.

1999 aborterades 53 procent av de foster som hade kromosomavvikelser. 2009 var siffran uppe i 67 procent, skriver Socialstyrelsen i ett pressmeddelande.

Medelåldern vid barnafödande påverkar fostret också i andra avseenden:

De senaste tio åren har det sammanlagda antalet fosterskador hos födda barn och hos aborterade foster ökat från 17,8 till 22,9 per tusen födda barn år 2009, enligt Socialstyrelsen.

Kommentera
Kopiera länk
Dela