Lördag 25 Sep
Stockholm

Socialstyrelsen kritiserar inte Anna Lindh-vården

Inga misstag begicks.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

STOCKHOLM. Socialstyrelsen är nu färdig med den oberoende granskning de låtit göra av den vård Anna Lindh fick efter att hon knivhöggs i september 2003.

Och någon kritik mot vården riktar Socialstyreslen inte. Inga misstag begicks.

- Jag konstaterar att Socialstyrelsens samlade bedömning av journalanteckningarna och av  experternas granskning visar att hela det medicinska omhändertagandet skedde utifrån den vetenskap och beprövade erfarenhet som fanns 2003, säger Lars-Erik Holm, som är Socialstyrelsens generaldirektör, i ett pressmeddelande.

Samtliga journalhandlingar har granskats av specialister från Norge, Danmark och Finland. Dessutom har personal som arbetade det aktuella dygnet intervjuats.

Kommentera
Kopiera länk
Dela