Söndag 4 Dec
Stockholm

Invandrare mer utsatta för brott än svenskfödda

. Foto: Fredrik Sandberg / SCANPIX

Men otryggheten i Sverige minskar totalt sett.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

I Sverige uppger tre fjärdedelar av befolkningen att de inte utsatts för något brott under 2009. Ändå tror 75 procent att brottsligheten ökar i Sverige.

Vilket den inte gör.

Mest brottsutsatta är invandrare. Även deras upplevda otrygghet är större än hos svenskfödda, visar den Nationella trygghetsundersökningen, NTU, som genomförts av Brottsförebyggande rådet, Brå, och publicerades på torsdagen.

Till exempel har 3,4 procent av de utlandsfödda utsatts för misshandel under 2009 jämfört med 2,2 procent av de svenskfödda.

– Personer som är födda i ett annat land känner sig otryggare. Tidigare forskning på NTU visar att den skillnaden kvarstår även om man rensar bort effekten av andra viktiga faktorer som kön, ålder, inkomst, vilken typ av område man bor i och om man blivit utsatt för brott, säger Åsa Irlander, utredare på Brå, i ett pressmeddelande.

Samtidigt går utvecklingen åt rätt håll. År 2005 uppgav 33 procent av invandrarna att de kände sig otrygga. I dag är siffran 24 procent. Motsvarande siffra för svenskfödda är 13 procent.

NTU bygger på intervjuer med 14 000 personer och genoförs årligen av Brå.

Läs hela rapporten här.

Kommentera
Kopiera länk
Dela

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.