Söndag 5 Dec
Stockholm

S kriskommission: Vi måste bli mer ödmjuka

1 av 2
2 av 2

Självkritisk kriskommission ser behovet av ett mer ödmjukt parti.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

På tisdagen presenterade socialdemokraternas kriskommission den rapport som ska ligga till grund för socialdemokraternas politiska utveckling framöver och göra partiet mer relevant och attraktivt för väljarna.

En av kriskommissionens uppgifter har varit att analysera varför man gjort så dåliga val och hur man kan undvika att göra det i framtiden. Och partiet måste framstå på ett nytt sätt för att få fler röster än i de senaste valen.

Det är hur socialdemokraterna uppfattas som parti som är en stor del av problemet, menar kommissionen. Därför måste organisationen förändras. "Socialdemokraterna ska vara Sveriges mest nyfikna, öppna och ödmjuka parti" lyder kommissionens besked.

Tillbaka till klassiker

I övrigt rör det sig om många klassiskt socialdemokratiska frågor som ska vara i fokus. Infrastruktur och bostäder, full sysselsättning, mer utbildning, möjligheten att komma tillbaka även om man inte lyckades i gymnasiet och utökad föräldraförsäkring är områden kommissionen vill prioritera.

I skattefrågan vill kriskommissionen att socialdemokraterna ska försöka nå blocköverskridande överenskommelser och ha ett större helhetsperspektiv på skattesystemet. Skatt efter bärkraft ska vara centralt i socialdemokraernas framtida politik. Något kriskommissionen menar har frångåtts.

- Det är viktigt för socialdemokraterna att återigen koppla ihop skatterna med vad man vill finansiera, säger Ardalan Shekarabi.

"Livet på jorden hotat"

Andra centrala områden är trygghet och kvalité i välfärden. Och en omställning av samhället med hänsyn till klimatet.

- Livet på jorden hotas, konstaterar Kajsa Borgnäs.

- Samhället håller på att slitas i sär. Behovet av en grön omställning är väldigt stort. En allt större del av befolkningen befinner sig permanent utanför arbetsmarknaden, konstaterar Anna Johansson och fortsätter:

- Tron på demokrati, att alla människor behövs, full sysselsättning och generell välfärd. När samhället rör sig mot det rör man man sig åt rätt håll, när samhället rör sig från det rör man sig åt fel.

Begränsa vinst

Socialdemokraternas kriskommission vill begränsa vinstuttagen i privat välfärd och se till att medborgarna, inte företagen, står i fokus. Höga tak i sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen är också centralt. Även pensionssystemet behöver förändras.

- Vi ger för låga pensioner, och orättvisa pensioner i stor utsträckning, säger Morgan Johansson.

Anna Johansson menar också att socialdemokraterna måste vara tydligare i internationella frågor.

- Vi tycker att de internationella frågorna som tidigare varit ett av socialdemokraternas signum kommit lite i bakvattnet de senaste åren, säger Anna Johansson.

I början av april börjar socialdemokraterna ta fram ett nytt partiprogram.

Kommentera
Kopiera länk
Dela