Onsdag 21 Apr
Stockholm

Amfetamin kan ge Parkinsons sjukdom

Amfetaminliknande läkemedel som ritalin kan eventuellt ge...
1 av 2
Amfetaminliknande läkemedel som ritalin kan eventuellt ge... Foto: Novartis
... Parkinsons sjukdom senare i livet. Här den parkinsonsdrabbade exboxaren Muhammad Ali.
2 av 2
... Parkinsons sjukdom senare i livet. Här den parkinsonsdrabbade exboxaren Muhammad Ali. Foto: Ross Franklin/AP/Scanpix

Många barn med adhd behandlas med amfetaminliknande preparat som ritalin. Men nu pekar en färsk studie på att amfetamin förhöjer risken för Parkinsons sjukdom.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Att barn med adhd får ett narkotiskt preparat har orsakat stor debatt genom åren och gett föräldrar mycket ångest. Men för den som drabbats av adhd har de amfetaminliknande läkemedlen varit till stor hjälp.

Nu visar det sig dock att det i framtiden kan medföra nya problem.

På den amerikanska neurologföreningens årsmöte i april presenteras en långtidsstudie på 66 000 människor i norra Kalifornien.

Samtliga genomgick en hälsokontroll på 60- och 70-talet där man frågade om de hade testat amfetamin och bland dem som svarade ja hade 60 procent fler fått diagnosen Parkinsons sjukdom 20 år senare jämfört med gruppen som inte hade tagit amfetamin.

Men Bo Bergman på Läkemedelsverket säger inte att föräldrar till barn med adhd som får amfetaminliknande preparat i dag behöver vara oroliga.

– Nej, det tycker jag inte. Däremot är det angeläget att följa upp studien. Det här kan vara en signal på en biverkan som inte varit känd tidigare, säger han till SVT:s Rapport.

– Vad jag förstått av den här studien så är det en ganska måttlig ökad risk, om det nu överhuvudtaget är det. Man måste titta på det mer i detalj, säger Bo Bergman.

Kommentera
Kopiera länk
Dela