Torsdag 16 Sep
Stockholm

Elbolag lurar konsumenterna

Annonskampanj från elbolaget Plusenergi är vilseledande.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

GÖTEBORG. Elbolaget Plusenergi har bedrivit en omfattande reklamkampanj i göteborgsområdet som inkluderat såväl affischering som annonsering i ledande dagstidningar. Läser man reklamen får man en känsla av att konsumenterna under våren kommer fråntas sin rätt att välja elleverantör. Ett påstående som är falskt och som har retat upp många privatpersoner.

Inte mindre än tiotal anmälningar har inkommit från förbannade konsumenter.

”Jag skulle vilja anmäla Plusenergi, de har stora reklamskyltar över hela Göteborg som säger att alla i Göteborg kommer att bli kunder hos Göteborg Energi Din El den 1 april 2009. Dessutom finns denna felaktiga reklam i en massa tidningar, Metro m.m. Får bolag verkligen ljuga så i sin reklam?” Skriver en uppretad konsument i sin anmälan.

Konsumentverket anser att marknadsföringen sannolikt påverkar konsumenternas förmåga att själva fatta ett välgrundat affärsbeslut och därmed är otilbärlig.

Konsumentverket ger nu Plusenergi möjligheten att frivilligt ändra sin annonsering. Fram till 6 mars har företaget på sig att göra bot och bättring.

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela