Onsdag 23 Jun
Stockholm

Kvinnor och män jobbar lika mycket; en får betalt - en inte

Sex- och relationsbloggaren Gustav Almestad: "Olika smärtnivå för smutsigt hem betyder att en blir projektledare, en inte".

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer
Tidsanvändning

Grundar sig på svar från 3 294 personer i åldern 15-84.

Män lägger i genomsnitt 45 minuter mindre tid på hemmet än kvinnor. 

Kvinnor lägger 21 minuter mer per dag på förvärvsarbete, tiden för män har minskat med 14 minuter.

Män lägger dubbelt så mycket tid som kvinnor på underhållsarbete.

På tio år har kvinnor minskat sin tid för hemarbete med mer än en timme per dag.

Män lägger ungefär lika mycket tid på hemarbete i dag som för 20 år sedan.

Den fria tiden, på nästan sex timmar, har förändrats.

Tiden för social samvaro har minskat både för män och kvinnor.

Internetanvändningen har ökat markant, och TV-tittandet en aning.

KÄLLA: SBC

På onsdagen presenterade Statistiska Centralbyrån sin årliga Tidsanvändningsundersökning, med rubriken: "Hemarbetet mer jämlikt."

Med siffror i stapeldiagram visar man att den totala tiden som läggs på hemarbete och förvärvsarbete är lika stor för män och kvinnor. Men kvinnor lägger i snitt fyra timmar om dagen på hemarbete, jämfört med mäns dryga tre timmar.

Nyheter24:s bloggare Gustav Almestad, som skriver om sex och relationer, gör sin egen tolkning: "Man jobbar lika mycket totalt, men männen på yrkesarbete = en får lön, en inte", skriver han på twitter.

Anmärkningsvärt är tidningarnas förmåga att tolka saken helt olika. DN drar slutsatsen att "Svenska män städar mer" medan Metro skriver "Fortfarande långt kvar till ett jämställt hem".

Gustav Almestad, självutnämnd nördfeminist, invänder och tycker inte att man kan mäta jämställdhet i antal städtimmar:

– Jag tror mer att det handlar om projektledarroll. Vem som tänker på vad som ska göras än vem som faktiskt gör vad. Traditionellt är det kvinnor som tänker och säger åt männen vad de ska göra, säger han till Nyheter24.

DN hyllar mannen i sin artikel då han "jobbar mindre men städar mer" och Metro belyser det faktum att "män gör inte mer hemma nu än för 20 år sedan – men kvinnorna har trots det blivit av med en hel timmes obetalt hushållsarbete."

Kvinnor jobbar obetalt

Männen städar alltså mer hemma, och kvinnor jobbar mer på arbetsplatsen. Den totala arbetstiden är lika. Men faktum kvarstår att kvinnorna jobbar betydligt mer obetalt än männen.

Gustav Almestad tror att uppdelningen av uppgifterna främst handlar om en uppfostringsfråga.

– Flickor uppfostras till att vara hjälpredor redan från barnsben. Männen, som undersökningen visar, uppfostras till att jobba med underhållsarbete, säger han till Nyheter24.

Kommentera
Kopiera länk
Dela