Stockholm

Bättre stöd till unga på HVB-hem

Nu vill man ta larmen om att barn och ungdomar far illa på HVB-hem på allvar.


Läs mer

Med ojämna mellanrum kommer larm om att redan utsatta barn och ungdomar far illa på Hem för vård och boende (HVB).

Nu har ett nytt nationellt register skapats för landets HVB-hem.

– Det har inte funnits någon samlad lista på det här. Det har hittills inte legat på någon myndighet att ha en samlad kunskap om alla HVB-hem i Sverige, och den kunskapen är det många som har behov av, säger Ann Holmberg, chef för sociala tillsynsenheten på Socialstyrelsen, till TT.

PÅ landets cirka 740 HVB-hem placerar kommunerna barn och ungdomar med missbruksproblem, vissa sociala problem eller psykiska funktionshinder. De drivs av Statens institutionsstyrelse (Sis), kommunala aktörer, men de allra flesta är i privat regi.

Far illa

Fram till i dag har alltså ingen överblick funnits nationellt. Men registret innehåller nu namn på alla hemmen, var de ligger, vilken behandlingsform och vilka målgrupper de specialiserar sig på - och där ska även läggas in uppgifter från länsstyrelsernas tillsyn av respektive hem.

Då och då kommer larmrapporter om barn och ungdomar som far illa i HVB-hemmen. Slutsatserna i en rapport från Socialstyrelsen i februari i år var att hemmen måste bli bättre på att förebygga övergrepp och misshandel - som främst förekommer mellan barnen och ungdomarna själva.

"Väldigt utsatta"

TT: Är registret ett sätt att öka kontrollen?

– Ja, det kan naturligtvis användas på det sättet också - även om det för mig mera är en kunskapsbas. Det måste ju finnas någon funktion i samhället med överblick eftersom det rör sig om väldigt utsatta människor, svarar Holmberg.

Hon ser framför sig att registret är av stor nytta för bland annat Socialstyrelsen, kommunerna, Sis, länsstyrelserna, brukare av hemmen och deras anhöriga samt för brukarorganisationer.

– Det andra syftet är att vi som nationell tillsynsmyndighet ska kunna följa utvecklingen av HVB-hemmen, säger Holmberg.

Skrivet av:

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.

Notifieringar från din stad

Slå på notifieringar för din stad för att få de senaste Blåljus-nyheterna från Nyheter24.