Torsdag 22 Apr
Stockholm

Internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon belyser i sitt budskap vikten av att många olika organisationer samlas i arbetet för kvinnors inflytande och rättigheter.
FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon belyser i sitt budskap vikten av att många olika organisationer samlas i arbetet för kvinnors inflytande och rättigheter. Foto: Dita Alangkara / SCANPIX

Den 25 november för tolv år sedan instiftade FN den internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor. Men trots detta har våldet mot kvinnor ökat sedan 2000.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer
Antal anmälningar per brott mot kvinnor - 2000 och 2010

Misshandel mot kvinnor över 15 år.

År 2000: 20 519 st.

År 2010: 30 222 st.

- En ökning med 9 703 anmälningar (47%).

 

Grov kvinnofridskränkning.

År 2000: 1 147 st.

År 2010: 2 501 st.

- En ökning med 1 354 anmälningar (118%).

 

Olaga hot mot kvinnor över 18 år.

År 2000: 15 661 st.

År 2010: 20 558 st.

- En ökning med 4 897 anmälningar (31%).

 

Källa: Brottsförebyggande rådet

FN:s generalförsamling instiftade den internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor, den 25 november 1999.

Med våld mot kvinnor avses i FN-resolutionen ”handlingar som orsakar fysisk, sexuell eller psykologisk skada.” vare sig detta sker offentligt eller privat. Under dagen arrangerar FN-förbundet i Sverige dels en manifestation på Medborgarplatsen i Stockholm, dels en paneldiskussion i Sensus lokaler i Medborgarhuset där bland andra FN-förbundets generalsekreterare Linda Nordin Thorslund deltar. Även på andra ställen runt om i världen arrangeras manifestationer för att uppmärksamma denna dag.

I FN-resolutionen slog generalförsamlingen fast att ”våld mot kvinnor hindrar dem att uppnå jämställdhet i samhället i juridisk, social, politisk och ekonomisk mening.”

Men utvecklingen har inte varit den önskade, våldet mot kvinnor har inte minskat.

Enligt statistik från Brottsförebyggande rådet (Brå) har antalet anmälda brott avseende misshandel av kvinna, 15 år eller äldre, ökat från 20 519 till 30 222 mellan åren 2000 till 2010, vilket är en ökning med 47 procent.

Under samma tidsperiod har antalet anmälda fall som rubricerats som grov kvinnofridskränkning ökat med 118 procent. Anmälningar avseende olaga hot mot kvinnor över 18 år har ökat med 31 procent.

I 85 procent av fallen avseende anmälningar om misshandel mot kvinnor år 2010 var den misstänkte en man. Under samma år utgjorde kvinnor 98 procent av de som utsattes för våldtäkt.

Enligt Brå beror ökningen inte minst på ökad anmälningsbenägenhet - men också på en faktisk ökning av våldsbrott mot kvinnor under tidsperioden. Samtidigt räknar Brå med att endast 10-20 procent av alla sexualbrott polisanmäls, vilket lämnar ett stort mörkertal.

Kommentera
Kopiera länk
Dela