"Det finns många fördomar om att det är lätt att komma till Sverige"

- 27/11/2011, 16:53 -
Hala Mohammed.
1 av 2

Hala Mohammed.

Privat

2 av 2

Privat

Hala Mohammed är ordförande för Röda Korsets ungdomsförbund i Malmö som arbetar med att hjälpa flyktingar som kommer till Sverige.– Väntan på att få ett besked om man får stanna eller inte är det värsta för många, säger hon.

Hala Mohammed kom själv till Sverige som flykting från Eritrea tillsammans med sin familj när hon var fem år gammal. Nu är hon involverad i Röda Korsets ungdomsförbunds arbete med att hjälpa andra flyktingar som kommer till Sverige.

I dag har ungdomsförbundet i Malmö 550 medlemmar och runt 70 av dem är inblandade i arbetet med att hjälpa de familjer och ensamkommande flyktingbarn som söker asyl i dag. Hala menar att väntan på ett beslut från Migrationsverket orsakar stress och oro hos de nyanlända flyktingarna.

– Det är det värsta för många, väntan på att få veta om man får stanna, var ens familj är någonstans. Väntan på att få ett besked, säger hon och fortsätter:

– Vi bedriver vår verksamhet för att man, om bara för någon timme i veckan, ska få chansen att komma ifrån de här tankarna.

Läxhjälp och aktiviteter

Röda Korsets ungdomsförbund i Malmö är en ideell organisation och verkar där medlemmarna anser att det behövs. Man bedriver till exempel verksamhet i en gammal flyktingförläggning som heter Växthuset Mosippan i Malmö.

– Där bor det just nu familjer som bott i Sverige i max tre år. Vi är där fyra gånger i veckan och hjälper till med läxor och håller aktiviteter för barn mellan 5-16 år.

Mycket handlar om att ge de barn och unga som bor på flyktingförläggningar i Malmö en meningsfull fritid.

– Det kan vara isolerande att bara vara på boendet. Vi har bland annat haft så kallade utflyktsgrupper. Där planerade killarna på ett transitboende tillsammans med frivilliga olika utflykter runtom i Skåne som ägde rum två helger i månaden.

"Finns många fördomar"

Man har även startat upp särskilda kompisgrupper som kallas Kosmos Kompis. Det går ut på att frivilliga ställer upp som kontaktpersoner till nyanlända flyktingungdomar och hjälper dem in i det svenska samhället.

2009 belönades Röda Korsets ungdomsförbund med Malmö stads integrationspris för sina insatser för ökad mångfald och integration. Och en stor del av ungdomsförbundets arbete handlar om att motverka främlingsfientlighet och utanförskap.

– Vi har ett rollspel som heter "På flykt", som vi reser runt till skolor och festivaler med. Där får deltagarna vara med om en fiktiv flykt och får en liten insyn i hur det kan vara att vara på flykt. Det finns tyvärr många föreställningar och fördomar om att det är väldigt enkelt att komma till Sverige. Men så är det inte

Många mår dåligt

Hala Mohammed menar att det finns betydligt mer att göra för flyktingungdomarna. Många av dem mår dåligt och har svårt att slappna av i väntan på Migrationsverkets beslut. Det är en lång process att gå igenom och kan vara stressande.

– Tanken är att många som hamnar i Malmö ska stanna här en vecka innan man får flytta till en annan kommun. Men i själva verket får många stanna i flera veckor innan man får flytta till en ny kommun där man får vänta på ett avslag eller ett bifall.

Ungdomsförbundet arbetar med att få fler kommuner att ta emot ensamkommande flyktingbarn. Inför förra valet hade man en kampanj som hette "Ta emot ensamkommande flyktingbarn i din kommun NU".

– Vi ville uppmärksamma problematiken med att många kommuner inte tar emot ensamkommande flyktingbarn.