Onsdag 23 Jun
Stockholm

Sveriges första rättegång om torrent-teknik

På onsdagen ställdes en 24-åring inför rätta i det första fildelningsmål som rör torrent-teknik i Sverige. Tekniken är den typ som de flesta svenska fildelare använder sig av och domen kan bli prejudicerande.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Målsägare i målet är bland andra de svenska filmbolagen Fox och Universal. Domen i fallet är av vikt både för att den kan bli prejudicerande och för att den visar hur stora risker vanliga svenska fildelare tar när de laddar ner och upp mer än en fil i taget.

Att det är just 24-åringen som är anklagad för brott är till stora delar en slump. Vid en husrannsakan mot en annan person upptäckte polisens IT-tekniker att 24-åringen hade laddat ner filmer till sin dator.
24-åringen anklagas nu för att ha laddat upp ett sextiotal filer under ett år med torrentteknik. Han erkände i rätten att han laddat ner filmerna, men menar att han gjort det för eget bruk och att han inte känt till att det var olagligt.

Åklagaren å sin sida försökte få klarhet i om 24-åringen tillgängliggjort filmerna för uppladdning eller inte. En fråga som sannolikt blir avgörande för straffsatsen. 24-åringen förnekar att andra laddat ner hans filmer och menar att han strypt uppladdningshastigheten till mindre än en 1 kbit/s – en uppgift åklagaren inte trodde på, men inte heller kunde motbevisa.

I slutpläderingen yrkade åklagaren på villkorlig fängelsedom samt dagsböter. 24-åringens advokat Jens Lapidus menade att straffet endast kan bli dagsböter.

Döms 24-åringen till enbart dagsböter får polisen det betydligt svårare att gripa fildelare i framtiden. Enligt Ipred-lagen har polisen inte rätt att begära ut identitetsuppgifter bakom en ip-adress om straffet bedöms som ringa.

Dom meddelas den 1 februari.

Kommentera
Kopiera länk
Dela