Torsdag 15 Apr
Stockholm

Skärpningar av vapenlagstiftningen

Regeringen har "en bestämd ambition att bättre än hittills komma åt de illegala vapnen".
Regeringen har "en bestämd ambition att bättre än hittills komma åt de illegala vapnen". Foto: Staffan Löwstedt / SCANPIX

Regeringen hoppas att fler kommer att dömas för vapenbrott i Sverige.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer
Bakgrund

Förändringarna syftar till att den som gör sig skyldig till vapenbrott lättare ska kunna bli dömd.

Bakgrunden till lagändringen är bland annat de finska dödsskjutningarna på skolor 2007 och 2008. Samt skjutningarna i Malmö och terrorattentaten i Norge.

Regeringen kommer inom kort tid att tillsätta en utredning om skärpning av straffskalan.

Regeringen föreslår flera skräpningar av vapenlagstiftningen, bland annat strängare straff för att bära vapen på skolor.

– Det blir per automatik ett grovt vapenbrott och då blir straffet fängelse i sex månader. Avsikten är att markera det allvar som vi ser på just företeelsen av vapen som gör att människor kan komma till skada, säger justitieminister Beatrice Ask, till SR Ekot.

Flera förändringar

För att bättre kunna komma åt de illegala vapnen så föreslår regeringen en rad förändringar, som bland annat handlar om var vapnet finns och hur farligt det är. Den som förvarar skjutvapen åt någon annan kommer i och med de nya förändringarna kunna bli bestraffad. Samma sak för den som tar in vapen från annat EU-land och låter bli att anmäla det till svenska myndigheter.

– Vi har en bestämd ambition från regeringen att bättre än hittills komma åt de illegala vapnen. Det gäller både införsel, hantering och det sätt de kan komma till användning på, säger Ask.

Skärpta krav på vapenhandlare

– Det får inte vara så att man har en bra person, en hederlig person, som har tillståndet och sedan finns det en massa verksamhet vid sidan av. Genom att göra förändringar på det här sättet så fångar vi in att det inte ska vara lagligt, säger Ask till SR Ekot.

Regeringen hoppas på att lagändringen kommer att träda i kraft redan första juli 2012.

Kommentera
Kopiera länk
Dela