Måndag 10 Maj
Stockholm

LRF rasar mot höjd dieselskatt

Jordbruket hotas av utslagning, menar LRF.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Dieselskatten höjs med 40 öre litern och nya miljöbilar befrias från fordonsskatt de fem första åren. Dessutom ska fordonsskatten höjas med fem kronor för extra gram koldioxid en bil släpper ut.

Det är några av förslagen i regeringens klimatproposition. Att sänka utsläppen från transporterna är avgörande för att klara Sveriges miljömål, men takten i skattehöjningarna måste präglas av lågkonjunkturen, skriver tre ministrar på DN-debatt.

Huvudregeln är att det ska vara dyrt att köra fossilt, sade miljöminister Andreas Carlgren (C) när han kommenterade regeringens förslag vid en pressträff med anledning av en ny bok om klimatåtgärder och kostnader i Stockholm.

Karin Svensson Smith, representant för Miljöpartiet i riksdagens trafikutskott, är kritisk mot att regeringen inte föreslår någon kilometerskatt för lastbilar. I dag är det för billigt att köra lastbil, anser hon och är öppen för att införa en kilometerskatt på två kronor per kilometer.

Hon anser också att regeringen är "alldeles för mesig" när det gäller nivån på koldioxidavgiften, men hon preciserar inte hur hög den ska vara.

Skälet till att regeringen inte föreslår någon kilometerskatt för lastbilar är, enligt Carlgren, att regeringen anser att det är bättre att höja dieselskatten.

– Jag tror att vi får bättre miljöeffekter av vårt förslag och det blir betydligt mindre krångligt administrativt, sade Carlgren.

Klimatpolitiken ska kännas i hjärtat och i plånboken, enligt Carlgren och regeringen har "räknat noga" på förslagen för att de ska ge bästa möjliga effekt till lägsta möjliga pris.

Skattehöjningar ska motsvaras av skattesänkningar, för företagen genom sänkta egenavgifter och arbetsgivaravgifter, säger Andreas Carlgren, men tillägger att de förslagen kommer senare. Det blir en fråga för framtiden, oklart när.

Den hårdaste kritiken mot förslagen i regeringens kommande klimatproposition kommer från jordbruksnäringen. Där talas om en skattechock som kommer att slå ut stora delar av det svenska jordbruket.

– Det här är en krigsförklaring mot oss. En provokation. Vi kommer inte att stillatigande acceptera detta, säger Lars-Göran Pettersson, förbundsordförande för Lantbrukarnas riksförbund (LRF).

Enligt Pettersson kommer den höjda dieselskatten att leda till ett ökat skattetryck för hela näringen på runt en miljard kronor per år.

– En enskild medelbonde kan räkna med en skattehöjning på runt 20 procent. Vilken löntagare skulle acceptera något sådant?

– Redan på dagens nivåer ligger vi över genomsnittet i Europa. Nu hamnar vi i den situationen att vi slår ut svenskt jordbruk. Vad vinner vi på att lämna över matproduktionen till andra länder?

Han påpekar att regeringen när den tillträdde talade om att stärka konkurrenskraften inom det svenska jordbruket.

– Nu angriper regeringen ensidigt jordbruket. Om inte regeringen fattar allvaret får vi hoppas att riksdagen har en annan uppfattning, säger han.

Enligt miljöministern kommer jordbruket att bli en vinnare på vägen mot det fossilfria energisamhället och att det - att avveckla fossila bränslen - är ett mål som branschen själv antagit.

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela