Fredag 14 Maj
Stockholm

Skattehöjning ska minska bilutsläpp

Dieselskatten höjs 40 öre litern - miljöbilar befrias från fordonsskatt. (TT)

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Dieselskatten höjs med 40 öre litern och nya miljöbilar befrias från fordonsskatt de fem första åren.

Det är några av förslagen i regeringens kommande klimatproposition.

Klimatmålen nås bäst med hjälp av ekonomiska styrmedel, anser regeringen. Att sänka utsläppen från transporterna är avgörande för att klara Sveriges miljömål, men takten och tidpunkten för skattehöjningarna måste präglas av den kraftiga konjunkturnedgången, skriver näringsminister Maud Olofsson, finansminister Anders Borg och miljöminister Andreas Carlgren på DN-debatt.

För att få fler att köra miljövänliga bilar ska dagens miljöbilspremie ersättas med att miljöbilar befrias från fordonsskatt de fem första åren. Ändringen föreslås träda i kraft den 1 januari nästa år, men ska gälla bilar som tas i bruk från och med den 1 juli i år.

Skattebefrielsen ska gälla även bilar som köps av företag, till exempel förmånsbilar.

Bilar som släpper ut mer än 120 gram koldioxid per kilometer får höjd fordonsskatt, från 15 till 20 kronor för varje extra gram.

Energiskatten på diesel ska höjas med 20 öre litern från den 1 januari 2011 och ytterligare 20 öre den 1 januari 2013. Fordonsskatten för tunga lastbilar och tunga bussar sänks som kompensation.

Regeringen föreslår också att nedsättningen av koldioxidskatten för energiintensiva företag ska fasas ut och att nedsättningen för uppvärmning inom jord-, skogs- och vattenbruk, samt industri som inte omfattas av handeln med utsläppsrätter, ska minska.

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela