Länsstyrelsen: "Socialen bör stödja utländska prostituerade"

- 27/02/2012, 21:55 -
... vilket gör att socialtjänsten saknar möjlighet att kunna erbjuda dem vård och stöd.
1 av 3

... vilket gör att socialtjänsten saknar möjlighet att kunna erbjuda dem vård och stöd.

Claudio Bresciani / SCANPIX

Därför föreslår nu Länsstyrelsen att de ska erbjudas stöd, oavsett om de uppfyller kriterierna eller inte.
2 av 3

Därför föreslår nu Länsstyrelsen att de ska erbjudas stöd, oavsett om de uppfyller kriterierna eller inte.

Tomas Oneborg / SCANPIX

Många utländska prostituerade lyckas inte uppfylla kriterierna för att få tillfälligt uppehållstillstånd...
3 av 3

Många utländska prostituerade lyckas inte uppfylla kriterierna för att få tillfälligt uppehållstillstånd...

Natacha Pisarenko / SCANPIX

I ett förslag till Utbildningsdepartementet föreslår länsstyrelsen att prostituerade som saknar uppehållstillstånd ändå bör ha rätt till stöd.

STOCKHOLM. Utländska personer som befinner sig i prostitution och människohandel bör ha rätt till stöd från kommunernas socialtjänst, även om de saknar uppehållstillstånd. Det föreslår Länsstyrelsen i Stockholms län till Utbildningsdepartementet.

Saknar tillfälliga uppehållstillstånd

Majoriteten av utländska prostituerade lyckas inte uppfylla kriterierna för ett tidsbegränsat uppehållstillstånd. Det beror bland annat på brist på bevis eller rädsla för att medverka i en rättsprocess. På grund av det saknar socialtjänsten möjligheter att erbjuda stöd och vård, trots att behovet är stort.

Länsstyrelsen menar därför att alla personer i prostitution, koppleri och människohandel ska kunna erbjudas stöd, oavsett om de uppfyller kraven för tidsbegränsat uppehållstillstånd eller inte.

Rätt till identifikation

Enligt förslaget till Utbildningsdepartementet bör kommuner och landsting även ha rätt att identifiera utsatta personer för att ge den prostituerade rätt till vård och stöd.