Söndag 1 Aug
Stockholm

Högskoleprovet gynnar män

Ända sedan provets begynnelse år 1977 har män fått bättre snittresultat än kvinnor.
1 av 3
Ända sedan provets begynnelse år 1977 har män fått bättre snittresultat än kvinnor. Foto: Dan Hansson / SCANPIX
I onsdags kom vårens resultat och facit ligger uppe på högskoleprovets hemsida.
2 av 3
I onsdags kom vårens resultat och facit ligger uppe på högskoleprovets hemsida. Foto: Gunnar Lundmark / SCANPIX
57 000 svenskar gjorde vårens högskoleprov.
3 av 3
57 000 svenskar gjorde vårens högskoleprov. Foto: Gunnar Lundmark / SCANPIX

Under flera års tid har män fått bättre resultat på högskoleprovet än kvinnor. Och utvecklingen kommer knappast att vända - det nya provet har mer matte än ord, vilket gynnar männen ännu mer.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer
57 000 gjorde provet

Vårens högskoleprov gjordes av 57 000 svenskar och i onsdags kom resultaten. För många har provet extremt stor betydelse då det kan vara avgörande för om man kommer in på önskad utbildning eller inte.

Var du en av dem som gjorde provet? Nu finns facit uppe på högskoleprovets hemsida.

Över 57 000 svenskar gjorde högskoleprovet i våras och i onsdags kom resultaten. Om det ser ut som tidigare år kommer manliga provskrivare troligen att ha ett högre snitt än kvinnliga. Så har det nämligen varit ända sedan provets begynnelse år 1977.

I höstas utformades provet på ett nytt sätt med mer matematik och mindre ord - något som gjorde att gapet mellan män och kvinnor ökade ännu mer. Syftet med förändringen var att man hoppades på att bättre kunna mäta provdeltagarnas studieförmåga, särskilt gällande högskolans tekniska program.

SvD har tagit del av statistik från Högskoleverket som visar att mäns snittresultat på höstens prov var 9,4 poäng högre än kvinnors. Det i jämförelse med sista gången det gamla provet gjordes - då var skillnaden 6,1 poäng.

"Förhoppning att jämna ut skillnaden"

När de nya proven gjordes var förhoppningen att skillnaden mellan män och kvinnor skulle jämnas ut, något som dock inte hände.

– Vår bedömning var att kopplingen till skolmatematiken i de nya uppgifterna som testar kvantitativ förmåga borde gynna kvinnor. Kvinnor har bättre betyg i matematik än män från gymnasieskolan, säger Åsa Rurling, utredare på Högskoleverket, till SvD.    

Trots att Högskoleverket under flera år dokumenterat skillnaden mellan män och kvinnors resultat har man inget svar på varför resultaten ser ut som de gör.

– För att fördjupa sig i det måste man veta vilka män och kvinnor som gör provet. Se vilka betyg de har. Och sådana undersökningar har inte gjorts, säger Rurling.

Kommentera
Kopiera länk
Dela