Blockgapet fortsätter minska

- 21/03/2009, 11:49 -

Oppositionen under 50 procent för första gången sedan 2006.

Regeringen fortsätter att knapra på oppositionens övertag i opinionen, enligt Novus marsmätning. Nu skiljer bara 3,5 procentenheter mellan blocken.

Alliansen får stöd av 45,5 procent av de tillfrågade i mätningen som Novus Opinion gjort för TV 4. Samtidigt svarar 49 procent att de skulle rösta på något av de röd-gröna partierna. Inga enskilda förändringar från siffrorna i februari är statistiskt säkerställda.

Det är första gången sedan valet som oppositionspartierna hamnar under 50 procent i Novus mätningar. Moderaternas 29,3 procent är däremot partiets högsta siffra efter valet.

Arne Modig på opinionsinstitutet pekar på regeringens hantering av den ekonomiska krisen, framför allt debatterna om fordonsindustrin och stöd till kommunerna, som faktorer som påverkat resultatet.

För ett drygt år sedan var gapet mellan opposition och regering 18,5 procentenheter.

Sverigedemokraternas siffror parkerar stabilt kring fyraprocentsspärren.

Skrivet av: