Torsdag 27 Jan
Stockholm

Oppositionen: Ingen kärnkraftsavveckling

"Inget brott mot partiprogrammet."

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Oppositionen vill successivt avskaffa den svenska kärnkraften "i den takt kärnkraftselen kan ersättas med el från förnybara källor", skriver deras fyra ledare i en debattartikel om energipolitiken.

De uppger i Dagens Nyheter att målet är att fasa ut kärnkraften men utbytet ska ske med hänsyn "till sysselsättning och välfärd". Samtidigt kritiserar de regeringen för att ha avbrutit energisamtalen och hävdar att den saknar kompromissvilja.

"Våra partier är angelägna om en bred energiöverenskommelse", skriver Peter Eriksson (mp), Lars Ohly (v), Mona Sahlin (s) och Maria Wetterstrand (mp). De säger också att det är angeläget att producera ett elöverskott. En rapport nyligen tyder på att Sverige står inför ett stort överskott, som kan exporteras, under kommande 30 år på grund av redan fattade beslut.

I miljöpartiets partiprogram heter det att "ingen kärnkraft kan accepteras" och att "kärnkraften i Sverige ska avvecklas snabbt med början omedelbart". Men språkröret Peter Eriksson hävdar att energiuppgörelsen med v och s inte innebär något brott mot skrivningarna i programmet.

–Nej, men vi har ju vetat hela tiden att om vi ska förhandla fram en majoritet så kan vi inte riktigt räkna med att vår politik ska gå igenom till hundra procent, utan då blir det frågan om en kompromiss. Och det här är en bra kompromiss, som jag ser det, säger han.

Eriksson tror att det kan komma att finnas en del miljöpartister som inte är nöjda med uppgörelsen.

–Men jag tror faktiskt att många kommer att vara nöjda med att vi vill satsa mer på förnybara energikällor än vad regeringen vill och att vi ska avveckla (kärnkraften) i takt med att de kommer in på marknaden, säger han.

TT: När ska kärnkraften vara avvecklad enligt er?

– Det finns ingen tidpunkt, utan vi ska göra en bedömning under varje mandatperiod framöver och se hur situationen är och se om det finns tillräckligt mycket ersättningsbar el så att vi kan avveckla i den takt vi vill.

TT: Men det betyder att ni inte kan säga när kärnkraften ska vara avvecklad?

–Nej, det kan vi inte göra exakt då, svarar Eriksson.

Han menar dock att den stora skillnaden är att oppositionen inte vill bygga nya kärnkraftreaktorer, vilket däremot de fyra regeringspartierna öppnat för.

Eriksson tycker också att det är felaktigt att tolka opinionsmätningar som att svenska folket har blivit mer positiva till kärnkraft. Enligt honom är det i stället förnybara energislag som vinner och får mest stöd.

–Så där känner vi oss väldigt starka. Svenska folket har i grunden samma åsikt som vi har, säger han.

Oppositionen lovar att om den vinner nästa val bjuda in de borgerliga partierna till nya samtal och att arbeta för ett brett, hållbart beslut om energipolitiken, en politik som ska prövas varje mandatperiod. Oppositionen vill samtidigt satsa på effektivare energianvändning och reformer på energimarknaden.

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela