Måndag 21 Jun
Stockholm

Våldsdrabbade barn får sällan ersättning

200 000 barn drabbas varje år av våld i nära relationer.
1 av 2
200 000 barn drabbas varje år av våld i nära relationer. Foto: Scanpix
Mellan 5 000 och 40 000 kronor betalar Brottsoffermyndigheten ut.
2 av 2
Mellan 5 000 och 40 000 kronor betalar Brottsoffermyndigheten ut. Foto: Scanpix

Det är uppskattningsvis 200 000 barn som lever med våld i nära relationer i Sverige varje år, enligt Rädda Barnen. Efter fällande dom har barnen rätt till ersättning från Brottsoffermyndigheten. Trots detta söker få barn den ersättning de har rätt till.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer
Läs mer

På Brottsoffermyndigheten finns mer information om hur man ska gå till väga och även alla kriterier. 

På Rädda Barnen kan du läsa hela Barnkonventionen. 

– Problemet är att det måste finnas en fällande dom och även bevis för att barnet bevittnade våldet, säger Gudrun Nordborg, informationschef på Brottsoffermyndigheten till Nyheter24

Utan dokumentation blir det svårt att bevisa att barnet verkligen varit med om den traumatiska händelsen. Därför satsar nu Brottsoffermyndigheten på att utbilda poliser och åklagare. Det är nämligen upp till dem att noga dokumentera att barn sett eller hört våldet. 

– Vi satsar nu på utbildning för poliser och åklagare, på uppdrag av regeringen. Poliser och åklagare har nämligen lite av ett ansvar att få med barnens observationer i förundersökningen, de måste vara vaksamma, säger Gudrun Nordborg. 

Motsägelsefulla kriterier

Kriterierna för att få ersättningen är många. Bland annat att barnet måste ha en nära och förtroendefull relation med både den som slår och blir slagen. Och för att räknas som våld i just en nära relation, gäller det att våldet sker inom kärnfamiljen, enligt Gudrun Nordborg. 

Samma föräldrar ska då alltså komma överens om att skriva på en ansökan om ersättning till barnet på grund av att den ena varit våldsam mot den andre. Det blir något motsägelsefullt. 

– Det är ju klart att det är lite riskabelt att båda vårdnadshavare måste kontaktas om detta, säger Gudrun Nordborg. 

Barns rättigheter

Rädda barnen använder Barnkonventionen i allt sitt arbete och kämpar för att den ska bli svensk lag. 

– Det borde vara en självklarhet att barn ska lära sig konventionen i skolan. Alla har rätt till att känna till sina rättigheter, säger Anna Frenning, tematisk rådgivare i våldsfrågor vid Rädda barnen till Nyheter24. 

Hon tror att kunskap om Barnkonventionen kan leda till att fler barn inser att våld i hemmet inte är en naturlig del av uppväxten. 

– Det finns undersökningar som visar att de flesta barn är oerhört nära våldet i hemmen. Kunskap om sina rättigheter kan göra att fler barn vågar prata om vad som händer hemma, säger Anna Frenning. 

Kommentera
Kopiera länk
Dela