Polisen anmäls – av socialtjänsten

- 20/09/2013, 20:41
Socialtjänsten anmäler polisen.
1 av 3

Socialtjänsten anmäler polisen.

SCANPIX

Deras klient hölls inlåst i fem dygn.
2 av 3

Deras klient hölls inlåst i fem dygn.

SCANPIX SWEDEN

Något som man anser vara orimligt.
3 av 3

Något som man anser vara orimligt.

SCANPIX SWEDEN

Polisen skulle ta en av socialtjänstens klienter till ett behandlingshem. Istället låstes personen in fem nätter.

TRELLEBORG. I början av augusti tog socialtjänsten i Trelleborg beslutet om att en av deras klienter behövde omhändertas enligt lagen om vård av missbrukare. Beslutet verkningsställdes ett par dagar senare klienten fördes av polis till en läkare. En läkare som bedömde att klienten kunde tas till ett behandlingshem.

Trots det fick klienten tillbringa fem dagar i arresten, utan att ha gjort sig skyldig till något brott. Det hela ska ha berott bland annat på att det var brist på personal i semestertider.

"Orimligt lång tid"

Något som socialtjänsten inte anser vara ett godtagbart själ utan skriver tvärtom i sin JO-anmälan att "fem nätter i arresten är orimligt lång tid" och att klienten som har ett vårdbehov för narkotikaproblem och psykisk ohälsa utsatts för stora påfrestningar. 

Dessutom hade klienten medicin ordinerad mot krampanfall, något som personalen som till slut ombesörjde transporten inte hade fått besked om så att medicinen inte följde med på färden.