Tisdag 28 Sep
Stockholm

Sverigedemokraterna vill införa ett poängsystem för invandrare

Sverigedemokraterna vill införa ett poängsystem för invandrare.
1 av 4
Sverigedemokraterna vill införa ett poängsystem för invandrare. Foto: TT bild
Enligt Johnny Skalin ska staten kunna ställa krav på att man bland annat sköter sig och är ostraffad.
2 av 4
Enligt Johnny Skalin ska staten kunna ställa krav på att man bland annat sköter sig och är ostraffad. Foto: © Fotograf Sören Andersson / S…REN ANDERSSON
SD inspireras av andra länder som har eller har haft liknande system.
3 av 4
SD inspireras av andra länder som har eller har haft liknande system. Foto: TT bild
De menar också att invandringen kommer att öka och därför är det nödvändigt.
4 av 4
De menar också att invandringen kommer att öka och därför är det nödvändigt. Foto: OLA TORKELSSON / SCANPIX

Sverigedemokraterna vill införa ett poängsystem där asylsökande ska behöva gå igenom en rad olika tester innan de får sitt uppehållstillstånd.

– Invandringen skall inte belasta samhället negativt, säger riksdagsledamoten Johnny Skalin till Nyheter24.

Kommentera (3)
Kopiera länk
Dela
Läs mer
SD vill stoppa fyrverkerier

Sverigedemokraterna vill få ett stopp på fyrverkerier som smälls "var och varannan dag". 

Om partiets motion går igenom blir fyrverkerier endast tillåtet på svenska högtider.

I en motion till riksdagen skriver riksdagsledamoten Johnny Skalin (SD) ett förslag om att införa ett poängsystem för asylsökande som ska baseras på kriterier "byggda på möjligheter för individen att på ett gott sätt ta del av det svenska samhället".

SD motiverar sin motion med att asyl- och anhöriginvandringen kommer att öka de närmsta åren och att detta regelverk tillämpas – eller har tillämpats – i andra västländer samt att det inte bryter mot internationella konventioner eller avtal. 

– Poängsystemet är tänkt att verka för att invandringen inte skall belasta samhället negativt, säger Johnny Skalin till Nyheter24.

Enligt vilka kriterier kommer man att poängsättas?

– Det är något en proposition får återkomma med. Men om jag fick bestämma skulle kriterier som till exempel att den som vill invandra kan påvisa att denne är ostraffad i sitt hemland, att de får erlägga språk- och kunskapsprov med frågor historia, geografi, rättigheter och skyldigheter samt att hänsyn tas till vilken förmåga den som vill invandra kan ha att försörja sig själv med.

I motionen skriver du "För att dels underlätta möjligheterna för människor att få ett arbete och en plats i samhället och dels för att minska spänningarna är det därför rimligt att samhällets regler på området påtagligt förstärks" – skapar inte det i stället ännu större klyftor när man pekar ut människor genom poängsystemet? 

– Det finns ingenting i mitt förslag som efterfrågar ett offentligt register på ansökningar om uppehållstillstånd, således pekas självklart heller ingen ut.

Ett liknande poängsystem infördes i Danmark 2010 av den borgerliga regeringen – men fick mycket kritik och försvann i 2012.

Danmark plockade bort sitt poängsystem – vad är det som säger att det skulle fungera i Sverige? 

– Danmark bytte även regering och därmed även synen på  invandringspolitiken. Med tanke på rådande opinionsläge i Danmark, där inte minst vårt systerparti Dansk Folkeparti gått starkt framåt, tycker uppenbarligen inte danskarna att rådande regeringspolitik fungerar. Jag bedömer att väljarna gör samma analys i Sverige, avslutar Skalin.

Kommentera (3)
Kopiera länk
Dela