Stockholm

Betyg gör skolelevers resultat sämre

Forskning visar att tydlig feedback påverkar eleverna bättre.
1 av 3
Forskning visar att tydlig feedback påverkar eleverna bättre. Foto: TT NYHETSBYRÅN
Forskning visar att de elever som inte fick betyg under årskurs sex presterade bättre.
2 av 3
Forskning visar att de elever som inte fick betyg under årskurs sex presterade bättre. Foto: TT NYHETSBYRÅN
Det var före detta utbildningsminister Jan Björklund som initierade betygsforskningen.
3 av 3
Det var före detta utbildningsminister Jan Björklund som initierade betygsforskningen. Foto: MAJA SUSLIN/ TT NYHETSBYRÅN

En studie visar att få unga påverkas positivt av att få betyg i skolan.


Läs mer

Varken barn eller högskolestundenter, oavsett om de är hög- eller lågpresterande, gör bättre ifrån sig om de får betyg i skolan. Det är en av slutsatserna i en nationell och internationell betygsforskning som överlämnas till det nya Skolforskningsinstitutet i dag. 

– Lågpresterande elever som får betyg presterar sämre. Men även studenter på universitetsnivå påverkas positivt av färre betyg som kommer senare under utbildningen, än många betyg som kommer tidigare, säger Alli Klapp, en av forskarna bakom rapporten.

BIldkälla: TT

Tydlig feedback i stället

Studien visar att bland annat tydlig feedback och information om vad som kan förbättras hos eleven påverkar prestationen tydligt positivt samt att negativ feedback påverkar eleven negativt. 

– Att i nuläget gå ner i åldrarna med betyg, när det finns så tydliga varningssignaler i forskningen – framför allt med hänsyn till de som har det svårast i skolan, tycker vi inte är att följa idén att skolan ska vila på vetenskaplig grund, säger Christian Lundahl, professor i pedagogik vid Örebro universitet som håller i forskningssammanställningen.

Alli Klapp har i den största svenska betygsundersökningen jämfört prestationen hos elever som fick betyg i årskurs 6 med de som inte fick betyg. Resultatet visade att de lågpresterande elever som fick betyg i årskurs sex presterade sämre än de elever som inte fick betyg.

De högpresterande påverkades varken positivt eller negativt. 

Ska åldern för betyg sänkas?
Tack för din röst!

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.