Så mycket sjuklön kan Jimmie Åkesson tvingas betala tillbaka

- 23/03/2015, 18:26 -
SD-ledaren kan tvingas betala tillbaka en stor summa pengar.
1 av 3

SD-ledaren kan tvingas betala tillbaka en stor summa pengar.

TT

2 av 3

TT Bild

3 av 3

Lars Pehrson

Jimmie Åkesson riskerar att få betala tillbaka en hel del.

Jimmie Åkesson riskerar nu bli att tvingad betala tillbaka över 150 000 kronor i sjukpenningstillägg till riksdagen, då han blivit nekad sjukpenning av Försäkringskassan och hans parti fortsatt betala ut partiledararvode på cirka 40 000 kronor i månaden trots hans sjukskrivning.

Sedan den 21 oktober i fjol har Jimmie Åkesson varit heltidssjukskriven på grund av utmattningssyndrom men ändå fått sitt arvode utbetalat. Efter att det uppmärksammades beslutade Försäkringskassan att Jimmie inte ska få någon sjukpenning, då den enligt reglerna bör räknas av mot andra inkomster, och nu har riksdagen agerat.

SD-ledaren har nu fått ett brev hem från riksdagen för att bekräfta att han fått ett brev från Försäkringskassan med ett beslut om att ingen sjukpenning ska betalas ut.

– Det är publicerade medieuppgifter som gör att vi vänder oss till honom, säger Thomas Larue, chef för enheten ledamotsadministration vid riksdagsförvaltningen, till Dagens Nyheter.

Inväntar besked

Om Åkesson styrker fallet så riskerar han att förlora cirka 31 500 kronor i månaden i sjukpenningstillägg från riksdagen under fem månaders sjukskrivning.

– Vi kan ännu inte ge något definitivt besked. Men om ingen sjukpenning betalas ut kan heller inget sjukpenningtillägg utgå. Det följer av ersättningslagen och villkorsavtalen. Vi har i dagsläget inte grund för att göra någon annan bedömning, säger Thomas Larue som har kontakt med Arbetsgivarverket i frågan, till Dagens Nyheter.

Men det är fortfarande oklart om riksdagen kommer kräva tillbaka hela beloppet eller delar av sjukpenninstillägget då det redan är utbetalt. Skatten är avdragen och inkomstuppgifterna för riksdagsledamöterna för fjolåret är inskickade till Skatteverket, vilket komplicerar det hela.