Rekordmånga ångrar sin asylansökan – flera missnöjda med boende

- 12/12/2015, 16:53 -
Flyktingkatastrofen
1 av 3

Allt fler drar tillbaka sin asylansökning.

TT

Asyl
2 av 3

Det beror ofta på missnöje med boende.

MAJA SUSLIN/TT Bild

Flera flyktingar väntar i Stockholm
3 av 3

Många irakier har dragit tillbaka sin ansökan under året.

TT

Efter långa väntetider och svåra boendesituationer har allt fler flyktingar dragit tillbaka sina asylansökningar. Det kan enligt Migrationsverket också tyda på att alla som söker asyl inte är i behov av skydd.

Antalet asylsökande som dragit tillbaka sin ansökan innan besked om uppehållstillstånd i Sverige har mer än fördubblats i år jämfört med förra året. Då tog 1 658 flyktingar tillbaka sin ansökan. Mot 3 460 under 2015.

En förklaring är dels att antalet flyktingar ökat kraftigt under 2015. Men statistiken pekar på att vissa länders flyktingar drar tillbaka ansökan mer än andra. Antalet irakier som dragit tillbaka ansökan har exempelvis ökat från 85 under 2014 till 555 under 2015. För albaner ökar det från 194 till 680. Andelen irakier som får avslag på sin asylansökan ligger hittills i år på 60 procent. För albaner och serber är motsvarande siffra nästan 99 procent.

Migrationsverket presenterar statistiken men har än så länge inte raka svar på varför allt fler drar tillbaka ansökan.

– Det som dykt upp på sistone, som vi inte sett tidigare år, är att man är missnöjd med boendet. Det är trångt och stökigt och det blev inte som man hade förväntat sig helt enkelt. Om man upplever att det man lämnade i vart fall inte var sämre än det är här – då har man ju inte de skyddsbehov som man kanske tyckte från början, säger Kristina Rännar, processledare för återtagande på Migrationsverket, enligt Metro.

En annan beröringspunkt är att efter hårdare asylregler ska det vara svårare att få hit hela sin familj. Antalet som bedöms inte ha asylskäl är högt men det är ingenting nytt. Andelen som får avslag har varierat mellan 23 och 63 procent senaste åren. I år säger Migrationsverket att runt 40 procent kommer att få ett nej. De som får avslag får ofta hjälp att återvända till sitt hemland.

En som dragit tillbaka sin ansökan är Arshad Emad. Han berättar för Svenska Dagbladet att han flydde från Irak på grund av IS men också att irakiska medier pratar otroligt gott om Sverige.

– Alla i Irak pratar om Sverige. De pratar om det på nyheterna. Här får man permanent uppehållstillstånd, en bra bostad, möjlighet att jobba och man kan ta hit sin familj. Min dröm var att komma till Sverige. Här upptäckte jag att svenskarna är jättetrevliga. Men myndigheterna, de är inte lika hjälpsamma, säger Emad till Svenska Dagbladet.