Allt dyrare med hyrläkare

- 22/12/2008, 05:47 -

Landstingens kostnader för att hyra in läkare har ökat med 20 procent.

Landstingens kostnader för att hyra in läkare till underbemannade vårdcentraler har ökat kraftigt i år, uppger Ekot. Sveriges Radio har varit i kontakt med samtliga landsting i Sverige och funnit att slutnotan i år för hyrläkare i primärvården väntas bli över 900 miljoner kronor. Det är en ökning med 20 procent jämfört med förra året.

Värst är utvecklingen i Norrbotten, men kostnadsökningen är också stor i Jönköping och i Jämtlands län.

Det är bara i Dalarna som beroendet av hyrläkare har minskat i år.

En viktig orsak till kostnadsutvecklingen är, enligt Ekot, att bemanningsföretagen på många håll kunnat ta ut kraftigt ökade ersättningar. En hyrläkare beräknas i dag kosta nästan dubbelt så mycket som en anställd allmänläkare.

Skrivet av: