Söndag 5 Dec
Stockholm

Nya tider för alla tåg

I morgon är stora tidtabellbytardagen. (TT)

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Söndagen är stora tidtabellbytardagen. Tågresenärer i hela Europa påverkas och allt beror på målet att få flera miljövänliga godstransporter på järnvägarna.

– I princip ändras varenda avgång i Sverige, säger Tommy Jonsson på Banverket som var med och förhandlade innan EU-länderna 2002 bestämde att skiftet ska ske den andra söndagen i december.

Hans råd till resenärerna är att vara observanta om deras "vanliga tåg" avgår något tidigare.

Den enda trafiken i Sverige som inte påverkas i någon större utsträckning är pendeltågstrafiken kring storstäderna. Men även där blir det en del förändringar, ofta bara med några minuter.

Bakgrunden till omläggningen är EU:s mål om att fler godstransporter ska ske på järnväg, som är miljövänligare än lastbilstransporter. När olika länder hade olika dagar för omläggning av tidtabeller var det enligt Jonsson i princip omöjligt att få in nya godståg i tidtabellerna.

Enligt Jonsson har järnvägsföretagen lärt sig att genomföra tidtabellsskiftena, som han beskriver som ett gigantiskt pussel, på ett bra sätt.

– Men det handlar alltid om att ha fordon och personal på rätt plats och alla ska vara informerade om allt. Och någonstans brukar det alltid klicka. Men de senaste åren har de kvalitetssäkrat skiftena ordentligt så jag har väl vissa förhoppningar om att vi klarar det, säger han.

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela