Torsdag 26 Maj
Stockholm

Det här får läraren göra – och absolut inte göra

Få full koll på vad lärare får göra – och inte göra.
Få full koll på vad lärare får göra – och inte göra. Foto: Columbia Pictures/TT (Montage)

Få full koll på regler och lagar här! Med hjälp av Skolverket har vi luskat ut saker lärare ofta gör – som de egentligen inte får göra.

Kommentera (5)
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Som elev kan man ofta känna att läraren beter sig orättvist och visst är det klurigt att hålla reda på vad en lärare egentligen får – eller inte får – göra. 

Columbia Pictures

Därför har ni en sådan tur att Nyheter24 hört av sig till Skolverket för att få svar på de mest sökta efter frågorna på forum, sociala medier och Google. Svaren har vi fått via Skolverkets pressekreterare Helena Messing Berg. Då åker vi:

 • Får läraren låsa dörren till klassrummet när lektionen börjar? 

Det finns inget som hindrar att läraren låser dörren när lektionen börjar. Dörren kan dock behöva öppnas för att släppa ut och in elever.

 • Får läraren beslagta en elevs mobiltelefon? 

Om mobiltelefonen används på ett sätt som är störande för utbildningen eller bedöms vara en fara för säkerheten får läraren omhänderta den. Skolan kan också ha ordningsregler som innebär att eleverna lämnar ifrån sig sina mobiltelefoner under dagen.

 • Får läraren ge elever bestraffning, exempelvis kvarsittning? 

Det är inte tillåtet att bestraffa elever. Under vissa förutsättningar kan elever få kvarsittning. Det är inte fråga om bestraffning, utan syftet ska vara att komma tillrätta med elevens olämpliga beteende. Det kallas i skollagen disciplinära åtgärder.

TT

 • Får en lärare anordna fler än tre prov i veckan? 

Det finns ingen bestämmelse som säger hur många prov lärare får anordna per vecka. Skolan har en skyldighet att känna till elevernas kunskapsnivåer, men skolan har också ett ansvar för elevernas arbetsförhållanden och ska skapa goda förutsättningar för eleverna att uppnå kunskapskraven.  

 • Får en lärare tvinga eleven att jobba med någon den inte gillar? 

Läraren leder och ansvarar för undervisningen. Elever kan inte välja ut vilka kamrater de vill jobba med och inte. Som huvudregel ska alla elever kunna arbeta med varandra, men det är också viktigt att läraren beaktar alla elevers rätt till trygghet och studiero.

 • Får läraren tvinga någon att ta av en keps eller annat klädesplagg? 

Som huvudregel får elever välja sin klädsel så länge den inte bryter mot några lagar. Men skolan kan ha ordningsregler som gäller klädsel, till exempel om skor och ytterkläder inomhus. Klädsel eller andra föremål får inte heller störa utbildningen eller vara en säkerhetsrisk.

TT

 • Får en lärare bära religiösa symboler som kors eller hijab? 

Det finns ingen bestämmelse i skollagen som reglerar det.

 • Får en lärare ha tatueringar?

Det finns ingen bestämmelse i skollagen som reglerar det.

 • Får läraren tvinga en elev att lämna klassrummet? 

Ja, om eleven stör undervisningen eller på annat sätt uppträder olämpligt, och eleven inte har ändrat sitt uppförande när läraren sagt till.

 • Får läraren svära eller rikta svordomar mot elever? 

I skolan ska alla, såväl lärare som elever, bemöta och behandla varandra med respekt. Det är inte tillåtet att varken genom ord eller handling kränka en elev.

 • Får lärare säga nej om eleverna vill gå på toaletten? 

En elev har självklart rätt att gå på toaletten under skoldagen om han eller hon behöver det. Men det är också viktigt att eleven inte missbrukar den möjligheten och använder den som ett svepskäl för att kunna lämna klassrummet av andra anledningar.

 • Får läraren sätta exakt samma betyg på en hel klass? 

Betygssättning ska ske individuellt. Om betygssättningen faktiskt gjorts individuellt och på ett korrekt sätt så strider inte det mot lagen om många, eller till och med alla, elever fått samma betyg.

TT

 • Får läraren säga nej till en diskussion om betyg? 

Läraren som har utfärdat betyget ska på begäran upplysa eleven och elevens vårdnadshavare om skälen för betyget.

 • Får läraren tvinga en elev att ta alkoholtest eller urinprov? 

Under vissa specifika förutsättningar kan en elev behöva genomföra ett alkoholtest eller lämna ett urinprov. Genomförandet ska alltid vara frivilligt från elevens sida. Om det finns misstanke om att en minderårig elev far illa genom att till exempel använda alkohol eller droger ska skolan göra en anmälan till socialtjänsten.

 • Får läraren öppna en elevs väska för att söka igenom den? 

Nej. Men väskan kan omhändertas om den används på ett sätt som är störande för utbildningen eller bedöms vara en fara för säkerheten. Polis kan tillkallas om det finns misstanke om att väskan innehåller något olagligt eller farligt.

 • Får lärare öppna och undersöka en elevs skåp?

Elevskåpen är skolans egendom och skolan har rätt att kontrollera att skåpen används på det sätt som är avsikten. Skolan kan alltså öppna och undersöka skåpen, men eleverna måste få information om de villkor som gäller för att de ska få använda skåpen och om skolan öppnar ett skåp ska det ske i elevens närvaro.

TT

Läs också om 6 saker du hatade att läraren gjorde då, men som du är tacksam för idag. Eller läs om vad som händer om du skulle åka fast när du fuskat på högskoleprovet.

Fick du svar på något du inte visste?
Tack för din röst!
Kommentera (5)
Kopiera länk
Dela