Mardrömshemmet: levde "Ystadsbarnen" avskurna från världen

- 03/06/2019, 12:25

Barnen i Ystad hölls avskurna från omvärlden. Enligt utredningen har de lidit av näringsbrist och har stora kunskapsluckor.

Sverige skakas idag av Sydsvenskans och HD:s avslöjande om paret i Ystad som under flera år hållit sina fem barn, 18, 17, 13, tio och fyra år gamla, isolerade från omvärlden. 

Genom en rutinmässig skatteutredning gjordes den fruktansvärda upptäckten att barnen hållits inlåsta i hemmet utanför Ystad, och nekats grundläggande omsorg av sina föräldrar. 

"Har stora kunskapsluckor"

Enligt den dom som Nyheter24 tagit del av, framgår det att barnen har fått hemundervisning med läromedel på engelska, och att de har stora kunskapsluckor. 

Den utredning som socialtjänsten gjort visar att barnen inte har någon tidsuppfattning, inte kan klockan, knyta skorna eller skala en banan. Barnen har också väldigt dålig koll på hur samhället fungerar eller när man firar högtider. 

Den yngste pojken, född 2014, kan inte ens äta själv. 

Enligt domen, som föll i Göteborgs kammarrätt i december 2018, har föräldrarna genom sitt agerande ”skadat och hindrat" barnens utveckling. Flera av barnen visar tecken på neuropsykriatiska diagnoser som kan kopplas till uppväxten. 

Har tagit fysisk skada

Men barnen har inte bara tagit psykisk skada av den långa isoleringen. Enligt socialtjänstens utredning var barnen vid upptäckten muskelsvaga och hade dålig balans. Enligt domen visar föräldrarna "ingen förståelse" för att deras agerande varit felaktigt. 

Barnen har nu omhändertagits enligt Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU.

Här kan du läsa mer om det fruktansvärda fallet – och om hur föräldrarna kunde komma undan med att gömma sina barn.