Präst avkragas efter att ha jämfört Jesus med Hitler

- 16/07/2019, 11:24

En präst har avkragats efter att ha gjort islamofobiska och antisemitiska uttalanden i en nationalsocialistisk podcast.

En präst har nyligen avkragats efter att ha deltagit i en nazist-podd, där han ska ha slängt sig med antisemitiska samt islamofobiska uttryck, skriver Kyrkans tidning.

Prästen ska ha ”uttalat sig direkt och indirekt antisemitiskt och islamofobiskt och därvid hänvisat till sin vigningstjänst. Han har vidare gett uttryck för djupt problematiska teologiska utsagor”, enligt domkapitlets utredning.

Svenska kyrkan poängterar att prästen inte innehaver någon tjänst i Svenska kyrkan.

Överklagade beslutet

Efter beskedet överklagade prästen beslutet till Svenska kyrkans överklagandenämnd. Men där fann han ingen tröst, då de slutligen avslog överklagandet.

”Annat än obehörighetsförklaring kan inte komma ifråga. Överklagandet ska därför avslås”, skriver överklagandenämnden i sitt beslut.

Prästen förnekar inte uttalandena, men har åberopat åsiktsfrihet.

”Den nu Svenska kyrkan gör i sin iver kan få konsekvenser. Vad är nästa åtgärd? Skall präster med politiska sympatier bland Syndikalister, Kommunister, AfS, SD med mera också utfrysas och åsiktsregistreras? Det är tråkigt att ni demokrater ofta ropar högst om åsiktsfrihet men tillämpar den minst”, skriver prästen till Kyrkans tidning.

MER: Emma frågade Svenska kyrkan om att festa i påsk – svaret är gudomligt