Bananer höjer rökares cancerrisk

- 15/04/2009, 22:44 -

Rökare som äter frukt och grönsaker kan lättare drabbas av grovtarmscancer.

Rökare som äter frukt och grönsaker kan därmed öka risken att drabbas av grovtarmscancer.

"Personer som äter 600 gram eller mer grönsaker och frukt varje dag tycks löpa 20-25 procents lägre risk att utveckla grovtarmscancer än personer som äter 220 gram eller mindre", förklarade institutet.

Men för rökare tycks däremot ätandet av grönsaker och frukt tvärtom öka risken för grovtarmscancer. Om grönsaker och frukt skyddar mot grovtarmscancer kan därmed bero på rökvanorna.

Rönen kommer från en omfattande forskarstudie utförd av det nederländska nationella hälso- och miljöinstitutet RIVM. Men Hans Verhagen på RIVM sade till AFP att det inte betyder att rökare ska sluta äta grönsaker.

– Tvärtom bör slutsatsen vara att sluta röka.

I projektet har omkring en halv miljon människor i tio länder i Europa frågats ut om sina mat- och rökvanor under drygt åtta års tid.

Skrivet av: