Het rovdjursjakt fortsätter

- 20/04/2009, 16:45 -

Rätten att skjuta vargar som angriper jakthundar och tamdjur blir permanent.

Rätten att skjuta vargar och andra rovdjur som angriper jakthundar och tamdjur utanför hägn blir permanent från 1 maj.

Möjligheten har funnits på försök i två år, och regeringen anser att det hela fungerat väl.

När försöket infördes uppfyllde regeringen ett vallöfte till jägarna och andra intresseorganisationer om att lätta på paragraf 28 i jaktförordningen. Viss oro fanns för att det hela skulle missbrukas, men enligt jordbruksminister Eskil Erlandsson tyder ingenting på att så är fallet.

– I stället tycks viltforskarnas prognoser ha besannats. De hävdade att högst två till fyra vargar skulle bli skjutna årligen till följd av regeländringen - en beräkning som hittills stämt till fullo.

Sex vargar dödade

– Under de här två åren har sex vargar och en björn skjutits med hänvisning till paragrafen. Inte ett enda lodjur finns noterat, säger han.

Samtidigt med att lättnaderna nu permanentas utökar regeringen jakträtten till att gälla fler än tamdjursägarna. En jakthund får i fortsättningen skyddas mot rovdjur även av andra medlemmar i jaktlaget, och när det gäller tamdjur i hägn får grannar och andra närboende gripa in i tamdjursägarens ställe om de upptäcker ett rovdjur i hägnet.

Grannen får skjuta

– Det blir klart uttryckt i förordningen vilka som har rätt att gripa in. Vem som helst får självfallet inte ställa sig och skjuta vid ett hägn, säger Erlandsson.

– Det är också viktigt att betona att man alltid ska försöka skrämma bort rovdjuret innan man skjuter.

Ytterligare en regeländring införs av regeringen. Lodjur som påträffas i så kallade vilthägn, det vill säga hägn där dovhjortar och annat jaktbart vilt föds upp, får nu skjutas för att försvara djuren i inhägnaden.

– Lättnaden gäller bara lodjuret eftersom det är den enda av rovdjursarterna som klarar av att hoppa över ett viltstängsel, säger Erlandsson.

Skrivet av: