Beslut om stoppade chefsbonusar

- 20/04/2009, 20:32 -

Regeringen stoppar bonusar till toppchefer i statliga bolag.

Regeringen har nu fattat beslut om att rörliga ersättningar och bonusar till toppchefer i statliga bolag stoppas.

"Vi vill att staten ska vara ett föredöme när det gäller bonusar och ersättningar. Därför skärper vi riktlinjerna för ledande befattningshavare i de statligt ägda företagen och stänger där möjligheten till rörlig lön," säger näringsminister Maud Olofsson (C) i ett pressmeddelande där det framgår att den totala ersättningen till befattningshavare ska vara rimlig, väl avvägd och präglas av måttfullhet.

Regeringens egna genomgång som tidigare redovisades visade att i tolv av 53 statliga bolag har de högsta cheferna rörlig lön.

Skrivet av: