Onsdag 26 Jan
Stockholm

Regeringen skärper restriktionerna: "Ingenting vi inför lättvindigt"

Restriktioner
Nu införs hårdare restriktioner. Foto: Anders Wiklund/TT, Malin Hoelstad/SvD/TT och Tomas Oneborg/SvD/TT

Under måndagen kom statsminister Magdalena Andersson (S), tillsammans med bland andra socialminister Lena Hallengren (S), med beskedet att ytterligare restriktoner införs. Anledningen är att smittspridningen i Sverige fortsätter att skena.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Sverige har befunnit sig på steg två i den åtgärdstrappa som Folkhälsomyndigheten slog fast i början av december, vilken innebar bland annat arbete hemifrån och sittande servering.

Men sedan dess har det funnits en oro att steg tre kommer att behövas inom en snar framtid.

Med anledning av den skenande smittspridningen höll statsminister Magdalena Andersson (S), socialminister Lena Hallengren (S) och Karin Tegmark Wisell, generaldirektören för FHM, pressträff.

– Vi befinner oss i en situation med rekordstor smittspridning. Inledningsvis ökar den från låga nivåer men vi ser hur läget försämras, inledde statsministern och tryckte på den hårt belastade sjukvården.

Hon uppmanade även det svenska folket att vaccinera sig.

Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell. Foto: Anders Wiklund/TT

Nya restriktioner införs 12 januari 2022

Som väntat kom beskedet att regeringen inför hårdare restriktioner, vilka kommer att börja gälla från och med onsdag den 12 januari.

– Nya restriktioner är ingenting vi inför lättvindigt. Jag är väl medveten om att de här två åren varit prövande för alla oss i Sverige. Tyvärr krävs nu ytterligare en kraftansträngning för oss alla, för att få ner smittspridningen, sade Magdalena Andersson under pressträffen.

Nya restriktionerna som börjar gälla:

 • Alla som kan bör arbeta hemifrån.
 • Krogar och och restauranger med serveringstillstånd ska stänga senast klockan 23.00. Begränsning på högst 8 personer per sällskap införs.
 • Allmänt råd om att vuxna ska begränsa antalet nära kontakter inomhus.
 • Vid arrangemang på fler än 20 deltagare tillåts enbart sittande deltagare och deltagarna ska delas upp i sällskap på maximalt 8 personer. Det ska också vara minst 1 meter mellan sällskapen. Undantag finns för religiösa ceremonier där stående deltagare tillåts. För arrangemang med fler än 50 deltagare krävs vaccinationsbevis i tillägg till övrig reglering.
 • Huvudregeln för utbildning för vuxna är att vara på plats. Praktiska moment, som exempelvis examinationer, samt övrig vuxenutbildning bör fortsatt genomföras med riskreducerande åtgärder på plats.

Åtgärder som gäller och nu förlängs:

 • Alla bör hålla avstånd och undvika miljöer med trängsel.
 • Alla bör arbeta hemifrån när arbetet så tillåter. Bara arbetstagare som behöver vara på plats ska vara det.
 • Enbart sittande resenärer vid långväga kollektivtrafik.
 • Munskydd rekommenderas i kollektivtrafiken om det inte går att hålla avstånd.
 • Handelsplatser: Liksom tidigare gäller krav på minst 10 kvm per person och att undvika trängsel.
 • Platser för kultur och fritidsverksamheter: Krav på 10 kvadratmeter per person och att undvika trängsel. Undantag för verksamheter som riktar sig enbart till barn- och unga, till exempel träningar och tävlingar.
 • Närundervisning för grundskolan, övriga obligatoriska skolformer, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan är fortsatt huvudprincipen. Åtgärder bör vidtas, så som att vara utomhus så mycket som möjligt, undvika samlingar med stora grupper inomhus och i möjligaste mån undvika att blanda olika klasser.

Åtgärder som kan införas inom kort

 • Deltagartak på 500 personer för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.
 • På mässor införs vaccinationsbevis om antalet deltagare överstiger 50 personer.
 • Antalet personer vid privata sammankomster sänks från 50 till 20 sittande personer.
Kommentera
Kopiera länk
Dela