Seher Yilmaz, krönikör på Nyheter24.
Seher Yilmaz, krönikör på Nyheter24.

"Sanningen om drömmen om livet som hemmafru"

"Det handlar inte om att alla vi kvinnor innerst inne när en dröm om att bli hemmafruar" – Nyheter24:s krönikör Seher Yilmaz om anledningen till att kvinnor får sämre pensioner än män.


Seher Yilmaz

Jobbar med public affairs och brinner för jämställdhet.

Följ Seher Yilmaz på Twitter här.

I går skrevSydsvenskan en av de mest kvinnofientliga ledartexter jag läst på länge.Huvudtesen var att anledningen till att kvinnor får sämre pensioner än män inteberor på så mycket orättvisor utan på kvinnors egna val

Hur mycketdu får i pension är beroende av den lön du tjänar in under de år du arbetar. Omdu exempelvis råkar vara arbetslös eller sjukskriven under längre perioder, omdu jobbar deltid eller stannar hemma när barnet är litet – kommer din lön attpåverkas och det innebär mindre i pension. Så långt kan vi vara överens.

Men att detskulle vara ett helt fritt val att vara hemma med barnen, jobba deltid eller tastörre ansvar för det obetalda arbetet är ett alldeles för enkelt sätt att sepå hur vårt samhälle ser ut. Att påstå att vi kvinnor är hemma för att vi drömmerom mer tid för oss själva och för vår familj är att lägga allt ansvar på våraredan nedtryckta axlar

Det är santatt kvinnor och män tjänar olika. Det stämmer att deltidsarbete är tre gångervanligare bland kvinnor än bland män. Kvinnodominerade yrken är också oftastlåglöneyrken. Men vi måste fråga oss varför det är så. Vi måste fråga ossvarför kvinnors lön i snitt är 14 procent lägre än mäns beräknat på en medellönäven efter att den har omräknats till heltid. Löneskillnaden kvarstår alltsåäven vid omräkningen, därmed kvarstår också utfallet med låga pensioner hoskvinnor.

Ja, kvinnorfortsätter att ta ut det mesta av föräldraledigheten. Jag förstår också att omman inte är på jobbet, missar man chanser till karriärutveckling och högre lönsamt att det leder till lägre pension. Men vi måste göra mer än att konstaterafaktumet och skylla på kvinnorna, vi måste fråga oss vad som gör att det ser utpå detta vis. Varför tar inte män ansvar för sina barn? Varför lyckas intefamiljer fatta jämställda beslut?

Det handlarinte om att alla vi kvinnor innerst inne när en dröm om att bli hemmafruar. Dethandlar inte om att kvinnor väljer att hålla sig utanför arbetsmarknaden. Detär en alldeles för simpel förklaring av vad det handlar om: patriarkala struktureroch ojämställdhet.

Ingenting annat.

De senaste nyheterna direkt i din inkorg!