Lördag 23 Okt
Stockholm

Dricka alkohol okej för gravida

Måttligt drickande kan vara ofarligt visar ny forskning.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Måttligt drickande under graviditeten kan vara ofarligt visar en ny studie.

Studien som omfattade 12 000 gravida kvinnor visade att ett måttligt intag av alkohol under graviditeten inte innebär en ökad risk för att barnen utvecklar beteendestörningar. I jämförelse med de kvinnor som inte drack alls under graviditeten gick det inte att se någon märkbar negativ skillnad för de som drack måttligt.

Faktum är att de barn som fötts av mödrar som drack måttligt visade på 30 procent mindre sannolikhet att utveckla hyperaktivitet än de barn som föddes av absolutister.

Samtidigt går det inte att bortse från möjliga sociala faktorer.

– Vi har verkligen gått långt i vår strävan efter att räkna in sociala faktorer i statistiken. Men dryckesvanor är väldigt starkt påverkade av sociala faktorer. Sannolikheten att mödrar som dricker medelmåttigt kommer från en akademisk bakgrund, med hög inkomst, är mycket större än för de mödrar som dricker mycket eller är absolutister. Vi kan inte utesluta det stora inflytande som social bakgrund har på ett barns utveckling.

Läs mer på New Scientist.

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela