MRSA-risk vid hund- och kattbett

- 22/06/2009, 07:31 -

Läkare varnar om risken för resistenta superbakterier.

Läkare som behandlar bett från hund och katt bör vara medvetna om risken för resistenta superbakterier, MRSA, varnar amerikanska forskare.

I tidskriften Lancet Infectious Disease redovisar forskarna vid University of South Florida en genomgång av befintlig forskning inom området.

Deras slutsats är att MRSA förvärvad ute i samhället blir allt vanligare och att det finns en ökad risk att bakterierna sprids mellan djur och människa.

Den brittiske experten professor Mark Enright säger att det troligare är ägarna och inte deras husdjur som är bärare av så kallade gula stafylokocker, MRSA.

MRSA kan finnas på huden, och när någon blir biten tar de sig in, säger Enright till BBC.

Varje år svarar bett från hund och katt för en procent av besöken på olycksfallsmottagningar i USA och Europa.

Omkring 60 procent av djurbetten svarar hundarna för, medan tio till 20 procent orsakas av katter.

Pojkar i åldern fem till nio år löper störst risk att bli hundbitna. Beroende på deras storlek blir barn oftast bitna i ansiktet, nacken eller huvudet.

Katter biter företrädesvis kvinnor och äldre.

Omkring 20 procent av betten leder till en allvarlig infektion som orsakas av bakterier från djurens munhåla eller personens hud. I några fall kan det leda till blodförgiftning.

Skrivet av: