Lördag 15 Maj
Stockholm

Norska populister vill tjäna pengar på atomvapen

Fremskrittspartiet vill göra det möjligt för statliga oljefonden att investera i vapenindustrin.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Fremskrittspartiet vill lägga om den politiska kursen och föreslår en radikal ändring i den norska utrikespolitiken. Nedskärningar i biståndet, stöd till Nato och stora investeringar i vapenindustrin är det nya mantrat.

– Det finns ingen som gillar krig. Det finns ingen som gillar atomvapen. Men man bör i stället få till ett förbud och nedrustningsavtal. Om oljefonden stänger sig ute betyder inte det att någon slutar att tillverka atomvapen. Då krävs det ett internationellt förbud, säger Ulf Leirstein, Fremskrittspartiets finanspolitiske talesman, till NRK.

Sedan oljefonden etablerades 1990 har den varit ett stort maktvapen i och med att den är världens största statliga investeringsfond. Med inkomster från den norska olje- och gasindustrin investerar fonden i utländska aktier och obligationer för att garantera norrmännens framtida pensioner.

Fremskrittspartiet vill göra det möjligt för oljefonden att investera i exempelvis det israeliska bolaget Elbit, vilket dagens policy inte tillåter. Elbit producerar övervakningsutrustning till den israeliska säkerhetsbarriären som sträcker sig längs med Västbanken.

Det kan också handla om placeringar i företag som tillverkar delar till atomvapen.

– Vad som är moral och vad som är etik kan vara svårt att avgöra. Men visst kan man göra detta fullt ut och välja bort allt som är farligt, men då finns det inte så mycket kvar att investera i snart, säger Leirstein till NRK.

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela