Måndag 27 Jun
Stockholm

G20-ledarna enas om krisplan

Ledarna för världens största ekonomier ägnade dagen åt att lägga kvarvarande åsiktsskillnader åt sidan och enas om en handlingsplan med åtgärder som ska bita på den värsta finanskrisen på årtionden. (TT)

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Ledarna för världens största ekonomier ägnade lördagen åt att lägga kvarvarande åsiktsskillnader åt sidan och enas om en handlingsplan med åtgärder som ska bita på den värsta finanskrisen på årtionden.

På ett museum i Washington samlades ledarna från 1900-talets stormakter med ledarna från nya ekonomiska tungviktare som exportkolossen Kina och oljerika Saudiarabien. Tillsammans med sina finansministrar grupperade de sig kring ett bord med världskarta som symboliserade den eftertraktade ekonomiska räddningsplanens globala natur.

Tecknen på en smärtsam ekonomisk depression hopar sig i delar av världen, med eurozonen som glidit in i recession, stigande arbetslöshet i USA och avmattning i de växande utvecklingsekonomierna.

När president George W Bush bara har två månader kvar vid makten och Barack Obama höll sig borta från toppmötet i Washington mildrades talet om en total översyn av de globala finanserna.

Risker kartläggs

Ledarna hade dock föresatt sig att de kunde enas om behovet av förändringar, däribland mer regleringar för finanssektorn. I slutkommunikén underströk de behovet av ett närmare samarbete för att få fart på den ekonomiska tillväxten och stödja utvecklingsekonomierna under finanskrisen. De vill också få fram en förteckning över de finansinstitutioner som utgör en risk för den globala ekonomin före utgången av mars nästa år. Bush, som stod värd för krismötet mellan ledarna från världens 20 rikaste länder och viktigaste utvecklingsekonomier, varnade dem för att "återfalla i handelsprotektionism" när recessionen hotar om hörnet. Han beskrev diskussionerna runt middagsbordet i fredags som "öppenhjärtiga".

Nytt möte 2009

– Jag är tillfreds över att ledarna åter bekräftade principerna bakom öppna marknader och fri handel, sade Bush.

Det står i kontrast till den franske presidenten Nicolas Sarkozy, som tydligt deklarerat att "låt-gå-kapitalismens dagar är över" och att det behövs regleringar. Obama välkomnade i det radiotal han höll på lördagen Bushs toppmöte, "eftersom en global ekonomisk kris förutsätter samordnade globala åtgärder".

– Och samtidigt som vi handlar i samstämmighet med andra länder måste vi också agera omedelbart här hemma för att bemöta Amerikas egen ekonomiska kris, sade han och efterlyste ett nytt stimulanspaket.

Lördagens G20-möte kommer att följas av ytterligare ett i början av nästa år där man hoppas att Obama är med.

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Senaste nytt

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.