Påven varnar för mobiltelefoner

- 28/11/2008, 07:20 -

Vatikanen tycker att teknikprylarna stjäl för mycket tid.

Utan ett andligt leverne riskerar människor att förlora sina själar. Det menar påvens talesman fader Frederico Lombardi, som varnar för internet, mobiltelefoner och andra tekniska prylar som gör våra liv till synes upptagna.

– I mobiltelefonens och internets tidevarv är det förmodligen svårare än tidigare att skydda tystnaden och ge näring åt livets inre delar. Det är svårt men nödvändigt, sa Frederico Lombardi till det vatikanska teveprogrammet Octavia Dies, enligt The Daily Telegraph.

Han ser teknikutvecklingen som ett allvarligt hot.

Vatikanen har under en lång tid motsatt sig förändring. Påven Benedictus XVI gjorde så sent som i oktober ett uttalande där han menade att den nuvarande finanskrisen var ett bevis på att jakten på pengar och framgång saknar mening, och att rikedom inte betyder någonting.

Skrivet av: