Stockholm

FN utreder köttets klimatpåverkan - igen

. Foto: Jonas Ekströmer/Scanpix

Skarp kritik riktas mot tidigare rapport.


Läs mer

En grupp specialister ska på FN:s initiativ utföra en ny utredning av köttets koppling till klimatförändringarna.

Anledningen till att utredningen tas upp igen är att de tidigare slutsatserna påståtts ha överdrivit köttindustrins klimatpåverkan.

Enligt en FN-rapport från 2006 står köttproduktion för 18 procent av växhusgasutsläppen.

Men enligt flera forskare är konsekvenserna av en mindre kött- och boskapsindustri också ogynnsamma för miljön och klimatet.

– En smartare djurindustri, inte en mindre, ger mindre påverkan, säger Frank Mitloehner vid University of California at Davis enligt BBC.

Problemet är, menar Mitloehner, att den tidigare rapporten buntade ihop alla utsläpp av växthusgaser från köttindustrin utan hänsyn till hur utsläppen skulle påverkas av en tydligare miljöstrategi i alla produktionsled.

Samtidigt skulle en minskad produktion innebära allvarliga konsekvenser för det fattiga länderna, menar kritikerna.

Därför sätts FN-utredningen nu igång för att på nytt se över hur köttet påverkar klimatet.

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.

Notifieringar från din stad

Slå på notifieringar för din stad för att få de senaste Blåljus-nyheterna från Nyheter24.