Fredag 7 Maj
Stockholm

Pakistan blockerar Facebook efter Muhammedkarikatyr

Sajten blockeras på grund av hädisk tävling.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

En pakistansk domstol har beslutat att Facebook ska blockeras i hela landet.

Detta efter att en tävling utlysts på en facebooksida där användarna uppmanas att rita Muhammedkarikatyrer.

Frågan har drivits till domstol av en grupp som kallar sig Islamiska juristgruppen. De kallar tävlingen hädisk.

Men de som arrangerar karikatyrtävlingen på facebook skriver på sin tävlingssida att de inte är ute efter att uppröra eller förtala vanliga muslimer utan bara "visa extremisterna att hoten att skada folk på grund av deras Muhammedavbildningar inte skrämmer oss".

Internet är fritt i Pakistan men all trafik granskas av myndigheterna. Och nu ska alltså facebook blockeras. Detta eftersom inte enbart tävlingsrelaterat material kan stoppas, skriver BBC.

Pakistan utrikesdepartement ska också lyfta frågan internationellt, enligt domstolen.

2007 blockerades youtube i Pakistan efter att ett antal videos som kränkte regeringen och Pervez Musharraf, som var president i Pakistan fram till augusti 2008. Blockeringen hävdes dock efter en kort period.

Kommentera
Kopiera länk
Dela