LONDON: Åklagarens engelska kass

- 14/12/2010, 16:06 -
Julian Assange fotograferad i bilen som transporterade honom till domstolen.
1 av 2

Julian Assange fotograferad i bilen som transporterade honom till domstolen.

Getty/Allover

2 av 2

Prosecutors chamber London

Julian Assange står inför skranket i en domstol i London. Enligt den brittiska åklagaren, Gemma Lindfield, är den svenska åklagarkammarens engelska så bristfällig att korrespondens mellan Assanges svenske advokat och åklagaren måste översättas från svenska.

LONDON. Åklagaren, Gemma Lindfielf, som för Sveriges talan, inledde förhandlingarna i City of Westministers Magistrates  Court där en domare ska avgöra om Wikileaks grundare, Julian Assange, kan utlämnas till Sverige för att åtalas för sexbrott.

Ett hinder är dock språkförbistringen, framgick under dagens förhandlingar.

– Den svenska åklagaren har inte tillräckligt bra engelska så korrespondens som vi fått in mellan svenska försvararen Hurtig och svenska åklagaren precis efter 12 i dag måste översättas från svenska, sa Gemma Lindfield.

Domaren Howard Riddle undrade om förhandlingen ändå kunde inledas.

– Ja, svarade åklagaren.

Assanges advokat Geoffrey Robertson krävde att hans klient skulle försättas på fri fot - men det ville inte åklagaren gå med på. Hon menar att hans nätverk är tillräckligt omfattande och att han har tillräckligt mycket pengar för att kunna undgå den brittiska rättvisan. Därför avslår hon borgen.

Domaren Howard Riddle tryckte åter på bevisningens styrka:

– Ju starkare bevisningen är desto mer sannolikt är det att den tilltalade avviker. Ju svagare bevisningen är desto mindre sannolikt.

Men åklagare Gemma Lindfield invände:

– I borgensansökningar under utlämningslagen borde inte bevisningens styrka vara i primärt fokus.

En rad kändisar har - precis som under de förra förhandlingarna - samlats i rättssalen. Däribland Bianca Jagger, rockgurun Mick Jaggers tidigare fru, som sitter bredvid baronessan och Labourpolitikern Helena Kennedy. På plats finns också regissören Ken Loach, societetsdamen Jemima Khan och journalisten John Pilger.

Dessutom har filmaren Michael Moore sagt sig vara beredd att betala Assanges borgen.