Varannan pilot har somnat under färd

- 09/02/2011, 11:44 -

JOHAN NILSSON / SCANPIX

Kan man lita på att piloten som flyger planet ens är vaken?

OSLO. En anonym undersökning som gjorts på uppdrag av norska NRK, där närmare 400 piloter svarat på frågor anonymt, visar att varannan av piloterna någon gång somnat under flygning när de varit ansvarig pilot.

Mer än var tredje tillfrågad pilot säger också att de vid något tillfälle varit nära eller råkat ut för incidenter på grund av trötthet.

Anledningen uppges vara att arbetstidsreglerna är sådana att de utgör en säkerhetsrisk och är oförsvarbara. Arbetsveckor på över 60 timmar är inget ovanligt, skriver NRK.