Torsdag 1 Dec
Stockholm

Lyxhotell i Gaza betyder inte lyx för invånarna

1 av 2
. Foto: Tomas Härenstam / TT/ SCANPIX
2 av 2
. Foto: AP Photo/Majdi Mohammed/SCANPIX

Det byggs lyxhotell i Gaza. Att det skulle vara ett tecken på att blockaden och restriktionerna har släppt stämmer inte, säger Svenska Röda korset.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer
Internationell humanitär rätt

Den internationella humanitära rätten är de regler som blir tillämpliga i en väpnad konflikt, oavsett hur konflikten har uppkommit. Det saknar betydelse om en av staterna eller båda staterna anser att det råder krigstillstånd. Humanitär rätt är tillämplig om det pågår en väpnad konflikt, det vill säga om staterna använder väpnat våld mot varandra. Den humanitära rätten gäller även när interna strider i en stat pågår under en längre tid.

Genèvekonventionerna innehåller som sagt humanitära skyddsregler (skydd av civila, krigsfångars behandling m.m.) och ska tillämpas i varje förklarat krig eller annan väpnad konflikt, som uppstår mellan två eller fler av de höga fördragsslutande parterna, även om en av dem icke erkänner, att krigstillstånd föreligger m.m.) och ska tillämpas i varje förklarat krig eller annan väpnad konflikt, som uppstår mellan två eller fler av de höga fördragsslutande parterna, även om en av dem icke erkänner, att krigstillstånd föreligger.

Källa: Regeringskansliet

Svenska Dagbladets ledarskribent Claes Arvidsson, skriver på onsdagen att lyxhotell ska byggas i Gaza, att Gazas andra shoppingcenter snart öppnar, med rulltrappor importerade från Israel, och att Israel nu tillåter i stort sett all import, förutom byggmaterial, som de anser att Hamas kan använda till att bygga bunkrar och vapen. Arvidsson har läst International Herald Tribune, IHT.

Gisela Holmén Yngrot, regional samordnare för Mellanöstern och Nordafrika för Svenska Röda korset, säger att det nu kommer små positiva signaler om att restriktionerna släpper till en viss del men att det inte har någon betydelse så länge det finns restriktionerna kvar.

– Så länge det inte kommer in en meningsfull kvantitet av material, så länge exporten av varor inte fungerar så att de kan generera pengar till Gazas befolkning och så länge rörelsefriheten för människorna i Gaza inte är fri, har det ingen betydelse att importen har släppt något. Folket har en rättighet att leva ett värdigt liv, enligt internationell humanitär rätt, och det gör de inte i dag.

– Det finns oerhörda behov av medicin och rörelsefrihet. Byggnader är bombade och det kommer inte in tillräckligt med byggmaterial så att det kan byggas upp. Avloppen är förstörda. Att det byggs hotell och shoppingcenter innebär inte att Gazas befolkning kan utnyttja dem. Det är 40 procents arbetslöshet i Gaza, säger Gisela Holmén Yngrot.

I Gaza är barnadödligheten låg, läskunnigheten hög, hälsotalen ligger högre än hos andra länder i världen. De har 100 procent vaccination. Polio, mässling, difteri och AIDS är inga problem i Gaza, kolerautbrott har de aldrig haft, säger Mahmoud Daher, tjänsteman i Gaza som arbetar för FN:s Världshälsoorganisation, till IHT.

Det är sådana siffror och fakta som Israel och Israels försvarare använder sig av när de säger att det inte finns några problem i Gaza. Israel är humant och beter sig lämpligt. Därmed behövs inte Ship to Gaza, skriver IHT.

Det råder brist på läkemedel och utrustning inom sjukhusen, elförsörjningen är osäker och andelen som lever under två dollar per dag har tredubblats sedan Hamas tog makten, och blockaden infördes.

Om nu Israel tillåter all import, utom byggmaterial, varför fattas det då läkemedel och utrustning på sjukhusen?

– Det kan ta sex månader upp till ett år att få in medicin och medicinsk utrustning till Gaza. Viss medicin kommer in, dock inte allt som behövs. Medicinsk utrustning har många restriktioner. Reservdelar till apparater kommer inte in och det finns vårdingrepp som därför inte kan göras.

– Eftersom elen inte fungerar och det finns restriktioner för att få in bränsle till generatorer, kan mediciner inte hållas kylda och de blir förstörda. Operationer avbryts eftersom maskiner som går på el inte fungerar när det blir strömavbrott.

Gisela Holmén Yngrot berättar att Internationella Röda Korskommittén gjorde en sammanställning på hur ofta och länge strömavbrotten varade för år 2010 och kom fram till att tio timmar per dag är Gaza utan ström.

Israel har ockuperat Gaza och har därmed tagit på sig ansvaret för att Gazas befolkning ska kunna leva ett värdigt liv, enligt internationell humanitär rätt. Hamas, Israel och alla parter som är inblandade måste utgå den. Det finns inte en part som är skyldig här.

Arvidssons avslutande ord på ledarsidan lyder: "Om Hamas ändrade sin stadga och erkände Israels rätt till existens skulle livet bli lättare."

Kommentera
Kopiera länk
Dela

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.