Torsdag 9 Dec
Stockholm

Inget totalförbud för abort i Polen

Farhågor om att Polen skulle göra alla aborter illegala besannades inte.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer
Abortlagen

1920 - Lenin legaliserar abort i Sovjetunionen.

1935 - Island tillåter abort.

1936 - Stalin ändrar abortlagen i Sovjetunionen för att öka befolkningstillväxten.

1938 - Sverige tillåter en begränsad abort.

1967 - "Abortion Act" godkänns i Storbritannien (utom Nordirland). De amerikanska delstaterna Kalifornien och Colorado tillåter abort.

1971 - Abort ("Medical Termination of Pregnancy Act") legaliseras i Indien.

1973 - USA:s högsta domstol beslutar i målet Roe mot Wade att delstatsförbud mot abort under första och andra trimestern bryter mot konstitutionen. Abort under tredje trimestern godkänns om kvinnans läkare anser att en graviditet är skadlig för hennes hälsa.

1988 - Frankrike legaliserar hormonpillret Mifepriston för att kvinnor själva lätt ska kunna avsluta en tidig graviditet i hemmet i stället för senare på sjukhus.

1993 - Polen förbjuder abort utom vid våldtäkt, incest, svåra missbildningar eller om graviditeten är livshotande för kvinnan.

Källa: Wikipedia.

För knappt två veckor sedan rapporterade Nyheter24 om att ett totalförbud för aborter var nära förestående i Polen. Något som gjorde Åsa Regnér, generalsekreterare för RFSU, djupt orad.

- Vi ser att en rad länder i EU skärper synen på aborter och tar in ett religiöst, ibland katolskt, perspektiv. Vi ser den utvecklingen och det skadar kvinnor och kvinnors rättigheter till sexuell och reproduktiv hälsa, sa hon då till Nyheter24.

Men Polens kvinnor kan nu åtminstone delvis andas ut - totalförbudet blir inte av. Enligt Ottar röstade 186 för och 191 mot förslaget som därmed, med knapp marginal, avvisas.

Lagen i Polen begränsar dock fortfarande kraftigt kvinnors rätt till abort och bara när det finns fara för kvinnans liv eller hälsa, allvarliga fosterskador eller är en graviditet som kommit till genom våldtäkt får en abort utföras.

Kommentera
Kopiera länk
Dela