Sämre behandling hotar Hamas-fångar

- 18/03/2009, 22:34 -

Israel överväger flera metoder för att försämra förhållandena för Hamas-fångar.

Israel överväger ett förslag som försämrar förhållandena för Hamas-fångar i israeliska fängelser. Planen är ett resultat av att förhandlingarna om en fångutväxling nyligen kollapsat.

Efter sammanbrottet sade de israeliska politikerna ha varit beredda att släppa 320 palestinska fångar, men att samtalen bröt i hop eftersom Hamas ville ha fler.

Fler än 11 000 palestinier sitter i israeliska fängelser. Nu överväger Israel att allvarligt begränsa förmånerna för de tusentals fångar som är medlemmar i Islamiska Jihad eller Hamas.

Bland annat ska besöksrättigheter och rätten att ta emot överföringar av pengar minska. Israel vill också begränsa fångarnas tillgång till radio och tv, minska möjligheterna till utbildning och begränsa kontakten mellan fångarna.

Skrivet av: