Fredag 14 Maj
Stockholm

Obama planerar afghanskt krigsslut

Ekonomisk utveckling och ny taktik krävs för krigsslut i Afghanistan.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Enbart militära insatser räcker inte för att få slut på kriget i Afghanistan, enligt den amerikanske presidenten Barack Obama.

En strategi för tillbakadragande kan bli en del av en ny omfattande Afghanistanpolitik.

I tv-bolaget CBS:s 60 Minutes gav Obama i grova drag en förhandsbeskrivning av sin regerings genomgång av strategin för Afghanistan, grundad på rekommendationer från rådgivare och diskussioner med allierade.

Han klargjorde att hans nya taktik kräver mer tonvikt på ekonomisk utveckling i Afghanistan, diplomatiska diskussioner med Pakistan och bättre samordning med internationella kompanjoner än under George W Bushs era.

– Vad vi inte kan göra är att tro att bara en militär taktik i Afghanistan kan lösa våra problem, sade Obama. Så vad vi letar efter är en allsidig strategi. Och det måste vara en strategi för tillbakadragande. Där måste finnas en känsla av att detta inte är ett evigt tillstånd.

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela